MODSTANDEREN ER EMBEDSVÆRKET

MODSTANDEREN ER EMBEDSVÆRKET

Frivilligcentret har fået lov til at leve året ud, skriver THOMAS MØLLER:

LÆSERDEBAT: Dette kunne have været en solstråle historie, en historie om at Frivilligcenter Hvidovre var blevet godkendt til at køre et 4 årligt projekt, “Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber”, med omkring 5 millioner i støtte fra Social- og Boligstyrelsen, der ville hjælpe socialt udsatte borgere med ind i fællesskaber.
Desværre er det ikke lykkedes at blive godkendt af socialstyrelsen, ene og alene med begrundelsen, manglende interessetilkendegivelse fra Hvidovre Kommune.
 Vi havde ellers spurgt 3 fagcentre, Center for Handicap & Psykiatri, Center for Beskæftigelse & Borgerservice, Center for Sundhed & Ældre om de ville give en interessetilkendegivelse til Social- og Boligstyrelsen. Al arbejde ville ligge i Frivilligcentret, ingen udgifter for centrene - men desværre kunne de ikke se vores kommune i projektet.
Det virker desværre mere som ønsket, om at få lukket Frivilligcenter Hvidovre, ville blive besværliggjort, hvis dette projekt var blevet godkendt af Social- og Boligstyrelsen.
Som jeg før har gjort opmærksom på, undre det mig at et Frivilligcenter som kommunalbestyrelsen har besluttet at Hvidovre Kommune skal have, har så meget modstand fra embedsværket.
Vi er blevet flyttet 3 gange på et år, og sidder nu i nedslidte lokaler og tigger efter egne midler til at sætte dem bare lidt i stand, så vi kan være bekendt at have ansatte siddende, og kunne invitere foreningernes i Hvidovre på besøg.
Kommunalbestyrelsen valgte på deres sidste møde, at give Frivilligcentret lov til at leve året ud, altså 3 måneder mere, end den nuværende periode - dette giver på ingen måde sikkerhed for vores meget engagerede ansatte, som virkelig gør det godt, på trods af al den modvind der har været. Forslaget var at give året ud og 2025, som kunne give den nødvendige arbejdsro vi mangler. Så må vi håbe at vi kan overbevise budget partierne om vigtigheden ved at have et Frivilligcenter i Hvidovre, og dermed kan komme på den mere sikre grundfinansering.
Thomas Møller
Formand for
 Frivilligcenter Hvidovre
Bredde: 1 Højde: 0
 
Placering: A Spalte: 1
 
Skalering: 0 Format: bil
@NYBilledtekst:Thomas Møller
Kanaler:
Print, Web