Mulighed for tilskud til hjemmepasning af egne børn?

 Mulighed for tilskud til hjemmepasning af egne børn?

Børne- og Uddannelsesudvalget skal nu drøfte ordningen og de tilhørende betingelser

Kommunalbestyrelsen har igangsat en drøftelse om at yde økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at passe deres egne børn hjemme. Beslutningen blev oprindeligt taget den 30. januar 2024, hvor forslaget blev sendt til udvalgsbehandling.

Center for Børn og Familier har leveret en omfattende rapport om de lovgivningsmæssige krav og de kommunale krav, der kan stilles til ordningen. De har også indhentet erfaringer fra andre kommuner. Børne- og Uddannelsesudvalget skal nu diskutere fordele og ulemper ved at implementere tilskuddet samt de betingelser, der eventuelt skal knyttes til ordningen.

Ifølge dagtilbudsloven har kommunen ret til at give tilskud til forældre, der passer egne børn, fra barnet er 24 uger gammelt og indtil skolestart. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 85 % af nettodriftsudgiften for et tilsvarende dagtilbud. For 2024 ligger det maksimale tilskud til børn i alderen 0-3 år på 8.707 kr. pr. måned og for børnehavebørn på 5.885 kr. pr. måned.

Erfaringer fra andre kommuner

Andre kommuner, som Herlev og Vallensbæk, har forskellige niveauer af tilskud. Vallensbæk tilbyder tilskud til både småbørn og børnehavebørn, mens andre kun giver til de mindste børn. Dette påvirker hvor mange forældre der benytter ordningen.

Tilskudsperioden kan variere fra otte uger til et år. Kommunerne oplever, at nogle forældre bruger ordningen, mens de venter på en plads i det ønskede dagtilbud. Kommunen skal også sikre, at ansøgere har tilstrækkelige danskkundskaber til at understøtte deres barns sproglige udvikling.

Ordningen medfører økonomiske omkostninger, afhængigt af hvor mange forældre der benytter den. Erfaringer viser, at ansøgninger ofte falder fra, når dokumentationskravene bliver tydelige. Kommunen skal vurdere de administrative byrder og tilsynsforpligtelser, der følger med ordningen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal nu drøfte ordningen og de tilhørende betingelser. Efterfølgende vil Økonomiudvalget også behandle forslaget, inden der træffes en endelig beslutning.

 

mag