Musik- og Kulturrådet burde genetableres

Musik- og Kulturrådet burde genetableres

LÆSERBREV: Det er aldrig for sent at lære af sine fejl. Tværtimod er det klogt både at lære og at rette op på tingene, når noget ingen mening giver. Sådan har vi i den socialdemokratiske gruppe med nedlæggelsen af Hvidovres Kultur- og Musikråd. For 100.00 kr. er der sparet en guldgruppe af frivilligt arbejde væk. Alene Musikrådet, fik for 142.000 kroner genereret og gennemført musikalske arrangementer og koncerter for over 2 millioner. Ja. Det mener vi stadig skriger til himlen.

Nu, hvor Vestegnens Kulturinvesteringssråd selv har meldt at ville nedlægges, er der penge nok i Kultur- og Fritidsudvalgets egen rammen til at genetablere de to råd.

I Hvidovre har vi igennem de sidste rigtig mange år nydt godt af de frivillige kræfters engagement i de to råd, inden der blev besluttet at nedlægge dem ved vedtagelse af budget 2024-2027. Det var vi i den socialdemokratiske gruppe meget ærgerlige og uforstående over. De frivillige har skabt en masse liv i Hvidovre for både store og små – noget af det liv, der knytter os sammen på kryds og på tværs. At nedlægge noget der fungerer så godt og er til stor gavn for så mange af Hvidovreborgere, for en lille besparelse giver jo ingen mening.

Vi følte også, at i en tid hvor der ellers reduceres meget i de administrative udgifter, giver det efter vores opfattelse ingen mening at smide frivillige kræfter på porten, som tilfældet var, da Musik- og Kulturrådet blev nedlagt.

Socialdemokratiet forsøger derfor opbakning til at genetablere de to råd til mandagens Kultur- og Fritidsudvalgsmøde og har, inden for eget udvalgs ramme, de økonomiske midler til ændringsforslaget, der kan finansiere det hele. Nedlæggelsen af Vestegnens Kulturinvesteringsråd giver nemlig en besparelse på knap 257.000 kr.

Vi mener, at det er det eneste rigtig at gøre. De sparede penge skal investeres i Hvidovre til gavn for Hvidovres borgere. For os er det ikke nok at tale om alt det vi vil, men at handle på det. Vi ønsker at værne om vores kultur- og fritidsliv. Derfor er det vigtigt vi støtter de frivillige, der yder en stor indsats og gør en kæmpe forskel for Hvidovres borgere.

På vegne af den

socialdemokratiske gruppe

Amanda og Yasir