Musikrådets sidste koncert: Hyldest til det frivillige arbejde for kulturen

Musikrådets sidste koncert:  Hyldest til det frivillige arbejde for kulturen

Lørdag holdt Hvidovre Musikråd deres sidste arrangement med en velbesøgt sal i Kometen - formanden for Hvidovre Kulturråd, der også skal nedlægges, fortæller her, hvilket arbejde de mange frivillige har udført

Fra årsskiftet er det slut med 43 års frivilligt engagement i Hvidovre Musikråd. Musikrådet nedlægges som en del af en beslutning i det netop indgående budget for 2024.

Lørdag den 11. november havde Hvidovre Musikråd således deres sidste arrangement, hvor Sebastian med band trak godt 400 publikummer til Kometen. Efterfølgende har Hvidovre Musikråd skrevet, hvor taknemmelige de er, for den store opbakning rådet har haft igennem årene.

- Vi i Hvidovre Musikråd vil gerne sige tak til alle, der i løbet af vores 43 leveår var til et af vores arrangementer. Lørdag den 11. november havde vi vores sidste koncert og efter den 1. januar eksisterer vi ikke mere. Stor tak for opbakningen, skriver Hvidovre Musikråd.

Formanden for Hvidovre Kulturråd, Keld Blom, der ligeledes nedlægges ved årsskiftet havde til Musikrådets sidste arrangement forberedt en tale til rådet til de mange gæster til koncerten. Han fik dog ikke lejlighed til at læse den op. Hvidovre Avis har derfor fået lov til at bringe hans ord og tanker om det frivillige kulturelle arbejde i Hvidovre.

Keld Blom:

- Kære Hvidovre Musikråd og kære deltagere i dag på Hvidovre Musikråds absolut sidste koncert.

Det at have været frivillig i et kommunalt råd er noget unikt, vi er nok de eneste, der ikke får løn for vores ydelser og er åbenbart de eneste, der ikke skal høres eller føres dialog med før så en stor beslutning tages. Havde man været frivillig i en forening, var det kommet foreningen til gode, ungdomsarbejde mv., her kommer det alle borgere til gode og Hvidovre Kommunes profil ud ad til.

Og hvorfor nedlægge rådene?

Politikerne har fra kommunens embedsmænd M/K fået fremsat nogle spareforslag, så kommunens økonomi kunne hænge sammen. Jeg kan naturligvis godt se, at med et nyt KULTURHUS er der behov for at tænke anderledes, hvad kulturtilbud angår og at man ønsker at skabe en ny profil, men at man ikke ønsker dialog med de 2 råd, men blot nedbryde den kultur der har været at borgere har mulighed for at have ansvar og indflydelse på kulturen i egen kommune.

103 spareforslag var stillet af kommunens embedsmænd til politikerne, og det var nu politikerne der skulle afgøre hvilke forslag der skulle i spil. Der var noget tvivl, om det var en sammenlægning eller en nedlægning, der var tale om. Både borgmester og viceborgmester talte om en sammenlægning, og vi har også spurgt både i Kultur og fritid og den politiske ansvarlige for Kultur og fritid, men intet hørt, der har ingen dialog været, hvilket syntes noget mærkeligt med 2 råd, der er henholdsvis 43 og 56 år gamle, og man ønsker at nedlægge dem uden at have nogen form for dialog med rådene. Råd som er så godt indarbejdet og som udfører et meget professionelt stykke, planlægning, planlægning af de frivillige, program, booke underholdning, lave aftale med musikere/band, modtage musikere på dagen, bære grej ind, sætte bar op, sørge for backstage, betjene bar og backstage under afvikling, modtage publikum, garderobe, koordinere med stedets ansatte om afvikling, tit og ofte styrer vi selv lyd og lys, lave regnskab for afviklingen og videre til næste arrangement.

Ingen besked

Jeg syntes godt, at de ansvarlige kunne have overbragt den noget kedelige udmelding til begge råd. Vi kan dog se Søren Friis Trebbiens fine artikel i Hvidovre Avis den 1. november, vi takker naturligvis for de pæne ord. Hvidovre Musikråd og Hvidovre Kulturråd har gennem årene haft et formidabelt samarbejde på tværs af rådene, Jeg ved at Kirsten, som er formand for Musikrådet, har deltaget i 17 år, før det med i musikskolens bestyrelse, gennem årene har rådet fået flere og flere opgaver lagt over i deres regi, kommunens ansatte har skullet udføre mindre og mindre og nu overtager de hele opgaven.

Rådene har anvendt mellem 4.000-6.000 frivillige timer hver år, KOF skal spare 100.000 kr. til administration, og nu skal de forvalte hele opgaven med de ansatte de nu har. Et måske sjovt regnestykke, man tager 5.000 timer ud af ligningen og lægger opgaven i nuværende kommunale hænder og vil derudover spare yderligere 100.000 kr.

Hvidovres frivillige sparer kommunen for ca. 5.000 timer svarende til ca. 1,5-2,0 mill. kr., som de ansatte nu skal have overdraget. Det lyder som den dyreste besparelse i Hvidovres historie!

Jeg vil gerne takke Musikrådet for et formidabelt samarbejde og takke de enkelte for et godt venskab og ønske jer held og lykke ud i den frivillige verden, hvor I nu vil gøre tjeneste. Der er altid brug for frivillige i foreningslivet, og med de kompetencer der er opbygget, og med de personlige kompetencer de enkelte bidrager med, skal der nok være masser af spændende opgaver derude.

Vi takker for mange gode koncerter, godt kammeratskab, godt samarbejde, de mange smil når noget lykkes til perfektion, lyder det fra Keld Blom

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, om alle frivillige i de to kulturråd fremadrettet vil blive inddraget i det kulturelle arbejde i Hvidovre. Hvidovre Avis har endnu ikke fået svar på spørgsmålet.

Foto: Lørdag var sidste koncert arrangement med de mange frivillige i Musikrådet (Foto Erling Groth)

red