Mystik om Hvidovreborgers død: Kommune melder bosted til politiet

 Mystik om Hvidovreborgers død: Kommune melder bosted til politiet

Hvidovre Kommune har endnu en borger boende på det politianmeldte bosted – hvorfor der er ekstra opmærksomhed på forholdene på det døgnbemandede sted

En 30-årig Hvidovreborger er død som følge af uforklarlige ætseskader. Borgeren boede på bostedet HabitusHuset og blev efter skaderne indlagt på Rigshospitalet, hvor hun senere afgik ved døden som følge af skaderne.

De uforklarlige skader har medført, at Hvidovre Kommune har meldt bostedet til politiet.

– Det er en meget ulykkelig og alvorlig sag, og af samme grund, har Hvidovre Kommune allerede før dødsfaldet valgt at politianmelde bostedet. Det gjorde vi, fordi vi ikke kunne få en ordentlig forklaring på, hvordan de alvorlige skader har kunnet ske på et bosted med døgnbemanding. Jeg vil gerne udtrykke min dybeste medfølelse med de pårørende. Vi ønsker ligesom dem at få opklaret, hvordan det her har kunnet foregå, siger direktør for velfærdsområdet i Hvidovre Kommune Tine Larting.

Hvornår meldte Hvidovre Kommune bostedet til politiet?

– Det gjorde vi den 8. maj 2024, siger Tine Larting.

Bor der andre Hvidovreborgere på bostedet?

– Ja, der bor en anden borger på samme bosted, fortæller Tine Larting.

Er Hvidovre Kommune tryg ved at have en borger boende på bostedet?

– Vi har ikke hidtil haft grund til at være utrygge ved at have borgere på det bosted, baseret på vores egne tilsyn, Socialtilsynets tilsynsrapporter og kontakten til de pårørende. Men det er klart, at vi på baggrund af den tragiske sag, nu er meget opmærksomme på forholdene på bostedet, slutter Tine Larting.

Foto: Tine Larting

red