Nå det inden 1. juli: Sidste chance for at betale restskat til en lav rente

 Nå det inden 1. juli: Sidste chance for at betale restskat til en lav rente

Omkring 700.000 danskere skal ifølge Skattestyrelsen betale restskat på sammenlagt 6,7 milliarder kroner for 2023. I den anledning giver Spar Nord sammen med BDO dig et indblik i betydningen af at betale restskat før fristen d. 1. juli, hvorefter der skal betales et rentetillæg, som i år er væsentligt højere end sidste år.

Langt de fleste danskere har betalt for meget i skat og har således kunnet glæde sig over at få udbetalt overskydende skattekroner. Men for hver femte dansker gør det modsatte sig dog gældende. Omtrent 700.000 danskere har i gennemsnit skullet betale 9.400 kroner i restskat – et beløb, der samlet set løber op i 6,7 milliarder kroner.

- Hvis man skylder et højt beløb i restskat, som kan være svært at betale, kan det måske være fristende at lukke øjnene for det – eller at få indregnet restskatten i forskudsskatten for 2025. Dog er der mange penge at spare ved at få betalt restskatten tilbage hurtigst muligt, da der ellers kommer renter på beløbet, og i år er der tale om væsentligt højere renter end hidtil, fortæller investeringskonsulent i Spar Nord, Karsten Brøndum Idskov.

Så meget kan du spare

Ved betaling af restskat senest d. 1. juli skal der betales en dag-til-dag-rente på 5,5 procent. Har du eksempelvis en restskat på 10.000 kroner, svarer det til, at der oveni beløbet kommer et rentetillæg på omkring 275 kroner ved betaling på skæringsdatoen.

Efter d. 1. juli skal der i stedet betales et fast rentetillæg på 7,5 procent, og til sammenligning var tillægget 4,2 procent sidste år. Ved en restgæld på 10.000 kroner ender du dermed med at betale hele 750 kroner udover restgælden.

- Jo tidligere du betaler, desto mindre bliver rentetillægget og det samlede beløb – så det er som oftest en god idé at få betalt hurtigt. Hvis restskatten ikke betales senest på skæringsdatoen, indregnes den som hovedregel i forskudsskatten for 2025, og så betales beløbet i 12 rater fra januar. Til den tid vil mange nok have glemt alt om det, så det kan være en ærgerlig overraskelse på årets første lønseddel, siger chefkonsulent hos BDO, Henning Boye Hansen.

I tilfælde af, at du har en restskat på 18.000 kroner, vil det betyde, at din nettoløn efter nytår vil falde med 1.500 kroner om måneden til afvikling af gælden.

- Det bliver dyrere i sidste ende at udskyde betalingen og lade restskatten indregne i forskudsskatten. I så fald skal man være beredt på, at det vil medføre et mindre rådighedsbeløb til næste år, hvilket kan sætte en kæp i hjulet på fx løbende investeringer eller opsparing, lyder det fra Karsten Brøndum Idskov.

Hvis du skylder mere end 23.972 kroner

Du må maksimalt skylde 23.972 kroner inklusiv rentetillæg, hvis du vil have det samlede beløb indregnet i din skat for 2025. Hvis beløbet er højere, vil den overskydende del skulle betales i tre rater til betaling i august, september og oktober.

- Lad os sige, at du skylder 30.000 kroner inklusive tillæg. I så fald vil de 23.972 kroner kunne medregnes i din forskudsskat til næste år, mens de resterende 6.028 kroner vil skulle betales i rater efter sommerferien, siger Henning Boye Hansen afsluttende.