Næste skoleår skal de nye skolebørn gå i børnehaveklasse

Næste skoleår skal de nye skolebørn gå i børnehaveklasse

Gruppe A’s medlemsforslag om, at børnenes første år i folkeskolen fremover kaldes børnehaveklasse i stedet for 0. klasse, er blevet vedtaget

Som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis, blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2023 behandlet, et medlemsforslag fra Gruppe A, som opfordrede til at ændre betegnelsen for børnenes første år i folkeskolen fra 0. klasse til børnehaveklasse.

Medlemsforslaget blev sendt til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor det blev suppleret med faglige oplysninger til politisk drøftelse. Efter en omhyggelig vurdering drøftede Børne- og Uddannelsesudvalget på seneste møde medlemsforslaget og besluttede at implementere navneændringen fra skoleåret 2024/2025.

Imidlertid blev forslaget om at afvente nationale initiativer ikke godkendt af enkelte medlemmer i udvalget, herunder Gruppe A, C og F.

Følger København

I juni 2023 besluttede Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune at erstatte betegnelsen 0. klasse med børnehaveklasse som det første klassetrin i folkeskolen.

Denne ændring blev støttet af den socialdemokratiske gruppe i Hvidovre, der ser det som et klart signal om at tilbyde børnene et overgangsår mellem børnehave og skole. Gruppe A i Hvidovre har yderligere foreslået, at kun betegnelsen børnehaveklasse skal anvendes i kommunen.

Børnehaveklassens formål

Børnehaveklassen er den formelle betegnelse for børnenes første år i folkeskolen ifølge folkeskoleloven.

Formålet med børnehaveklassen er at lette overgangen fra legende aktiviteter i dagtilbuddet til mere struktureret undervisning i 1. klasse, så børnene gradvist kan vænne sig til skolemiljøet.

Ifølge skolelederne fokuserer man primært på indhold og struktur i børnehaveklassen og overgangen til 1. klasse. De lægger ikke vægt på selve betegnelsen, men på at sikre en tryg overgang for børnene.

Nationale initiativer

På nationalt plan er der også øget opmærksomhed på de yngste børns trivsel i skolen.

Regeringen har iværksat en række initiativer, herunder muligheden for at udsætte skolestarten for børn, der har gavn af et ekstra år i børnehaven.

Desuden reduceres klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. klassetrin, og kravet om fuld kompetencedækning overvejes at blive afskaffet.

Rådet for Børns Læring har også offentliggjort anbefalinger til en mere hensigtsmæssig organisering af børnenes første år i folkeskolen, som regeringen overvejer at implementere.

Fremtidige ændringer:

Med de nye nationale tiltag, der er på vej, kan rammerne for børnenes første tid i skolen ændre sig markant, herunder muligvis en afskaffelse af børnehaveklassen som et isoleret forløb.

Det forventes, at regeringen vil tage hensyn til de forskellige anbefalinger og initiativer i deres fremtidige politik på folkeskoleområdet.

 

mag