Natur-styrelsens beslutning

Natur-styrelsens beslutning

LÆSERBREV: I sidste uges avis udtrykte beskrev en borger, hvordan fældningen af træer på Vestvolden på stykket mellem Stavnsbjergvej og Avedøre Tværvej har givet mere støj. Han skrev, at Hvidovre Kommune har godkendt fældningen af træer. Til det sidste kan vi oplyse, at Vestvolden er Naturstyrelsens areal, og det er dem, der har besluttet, at der skulle tyndes ud i træerne på volden. Hvidovre Kommune har ikke haft til opgave at godkende eller ikke godkende træfældningen, men vi har haft en dialog med Naturstyrelsen, der har betydet, at vi har reddet nogle af træerne fra fældning. Der er fældet færre træer, end Naturstyrelsen oprindelig havde planlagt.

Det er rigtig ærgerligt, hvis træfældningen har medført, at støjen fra motorvejen nu kan høres endnu mere. Men samtidig er det måske for tidligt at konkludere, fordi støjniveauet måske også kan være blevet højere, da der i disse måneder ikke er nogen blade på de tilbageværende træer og buske.

Venlig hilsen

Center for Plan og Miljø

Hvidovre Kommune