Naturen er fortsat en stor prioritet

Naturen er fortsat en stor prioritet

Borgmester ANDERS WOLF ANDRESEN med svar til Dansk Naturfredningsforening:

LÆSERBREV: I sidste uges avis kalder formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Hvidovre naturen for den store taber i sagen om Ege Alle.

Jeg kan godt forstå ærgrelsen over, at der med forliget mellem kommunen og de fire borgere ikke bliver sikret erstatning for den tabte natur, som de tre gamle egetræer udgjorde. Men ønsket om et forlig skal ses i lyset af de menneskelige konsekvenser, sagen har haft for alle de involverede parter. Der var et behov for at trække en streg i sandet.

Så sagen er ikke et udtryk for, at man i Hvidovre bare kan fjerne natur, uden den bliver erstattet. Med forliget er det blot aftalt, at det ikke er de fire borgere, der skal stå for en evt. erstatning. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse besluttet, at Klima-, Miljø og Teknikudvalget skal tage stilling til træerne på den nordlige del af Ege Alle, og hvad der skal ske der.

Det er rigtigt vigtigt for mig at påpege, at naturen, klimaet og biodiversiteten står meget højt på vores politiske dagsorden. Vi gør på mange områder en stor indsats for at forbedre og fremme naturens vilkår, og herunder spiller træer en betydelig rolle. I efteråret blev der fx plantet cirka 120 træer rundt omkring i Hvidovre, bl.a. på Sønderkær, i Rådhusparken, på Brobyvej, Hårslevvej, Elkærvej, Korshøjvej m.fl.

Der er også planlagt træer på Hvidovrevej på stykket mellem Brostykkevej og Friheden Station, et træ ved hver vejende ud til Brostykkevej mellem Gammel Køge Landevej og Hvidovrevej, træer på Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej, træer i Langhøjparken og efterplantning af træer på Voldgade, hvor vi har måtte fælde træer på grund af sygdom.

Der er også planlagt to skoleskove i Hvidovre, vi afprøver metoder med naturafbrænding for at fremme biodiversiteten, vi bruger slingre- og mosaikslåning af samme årsag, hvor det kan lade sig gøre, og vi ”veteraniserer” træer – det vil sige, at vi gør træer gamle med vilje, så de bliver gode levesteder for insekter og fugle.

Men vi vil gerne blive endnu bedre til at sikre den lokale natur, så derfor vil jeg meget gerne tage imod tilbuddet fra Danmarks Naturfredningsforening om et samarbejde om at finde gode løsninger på, hvordan vi kan få endnu mere natur i Hvidovre. Jeg vil derfor snarest invitere DN Hvidovre til et møde, så vi sammen kan arbejde for at gøre Hvidovre endnu grønnere.

Med venlig hilsen

Borgmester Anders Wolf Andresen