Nedlæg ”Hækpolitiet”

Nedlæg ”Hækpolitiet”

LÆSERBREV: Wow, vi har godt nok store problemer i Hvidovre, når man ellers sammenligner med den daglige nyhedsstrøm fra medierne med krig, jordskælv, flodbølge etc..

Vi har så store problemer, så man primo juli er blevet nødt til at sende en kommunal betjent rundt i et CO2 udledende køretøj for at tjekke folks hække! Skulle det ske, at der rager et par grene/kviste ud på et dobbeltsporet fortov (der ikke forhindrer passage), så bliver der puttet et brev i postkassen med en formaning om få klippet hækken! Samtidig opfordrer kommunen til biodiversitet og beskyttelse af fuglene. Værst er ikke formaningen. Værst er, at man arrogant fordømmer os, inden man har set på sig selv med fortove fyldt med ukrudt (stor risiko faldulykker for gangbesværede) samt talrige kommunale steder med vildtvoksende buske/hække.

“Jamen Hegnsloven siger…..”, ja, men det er da trods alt et meget, meget lille antal, der ikke får klippet deres hæk i vokseperioden, og så ligger der nok noget andet til grund for det. Hvis kontrol af hække virkelig er et seriøst problem i Hvidovre Kommune, så siger det da alt om, hvordan vi forvalter vores ressourcer og medarbejdere. Så et forslag ifbm besparelser – Nedlæg Hækpolitiet.

Med venlig hilsen

Lars Christiansen

Menelaos Blv.