Nedlæggelse af boliger koster lejere dyrt

 Nedlæggelse af boliger koster lejere dyrt

Det koster penge at nedlægge i alt 84 boliger i Sønderkærgården, men det er den billigste løsning. Lejere står tilbage med huslejestigning på 65%

De i alt 84 boliger i Lejerbos Sønderkærggården foreslås nu permanent nedlagt - det giver en huslejestigning på op mod 65% for de tilbageblivende beboere. En bevarelse og dermed påkrævet brandsikring af lejlighederne vil koste omkring 190 mio. kr. plus udgifter til genhusning. En sådan løsning, vil føre til Lejerbos konkurs.

Det fremgår af den dagsorden, som Økonomiudvalget mandag aften behandlede på udvalgsmødet. På mødet skulle udvalget tage stilling til, om Hvidovre Kommune kan godkende nedlæggelsens af boligafdelingens 3. sal.

- Boligorganisationen Lejerbo Hvidovre har via deres forretningsfører Lejerbo anmodet Hvidovre Kommune om tilladelse til at nedlægge 84 boliger, beliggende på 3. sal. Der er tale om 76 almene familieboliger og 8 almene ungdomsboliger. Årsagen er, at Boligorganisationen ikke vil være i stand til at renovere de 84 boliger hverken økonomisk eller finansieringsmæssigt. En renovering af 3. sals lejlighederne vil anslået udgøre 191 mio. inkl. genhusning, +/- 31 mio., fremgår det dagsordenen.

Føre til konkurs

Endvidere kan man læse i sagen, at afdelingen selv skal finansiere renovering ved låneoptag, som afdrages over huslejen.

- Det vil medføre en urimelig høj husleje, hvilket forventelig vil føre til afdelingens konkurs og dermed bringe boligorganisationen økonomi i fare. Dertil kommer, at det også er urealistisk, at der kan lånes til renoveringen, da renoveringen ikke forventes at føre til en væsentlig højere værdi af ejendommen, fremgår det af dagsordenen.

Det konkluderes således i materialet, at en permanent nedlæggelse af de 84 lejligheder vil være den mindst omkostningstunge model ud af de mange modeller, boligorganisationen har drøftet for at løse udfordringerne med den manglende brandsikring for bygningerne som helhed.

Beboere skal betale

Tilbage står dog alligevel en regning, som de tilbageblivende beboere skal betale.

- U-udnytteliggørelsen forventes at udgøre ca. 9 mio. kr. og er en ustøttet renovering, som afdelingen selv skal finansiere. Ustøttede forandringer finansieres normalvis af afdelingens henlagte midler og via låneoptag hos realkreditinstitiutter, som derefter afdrages over huslejen. Huslejestigningen til modellen forventes i alt at udgøre 65 %. Størstedelen af stigningen er gået til fraflytning af 3. sal og brandsikring for stuen, 1. og 2. sal, og en mindre del af stigningen vil gå til udgifter til u-udnytteliggørelsen af 3. salen. Den samlede stigning på 65 % betyder at en 3-væreselslejlighed på 62 m2, hvor huslejen i dag er 4.779 kr. vil stige til 7.885 kr., fremgår det af sagsfremstillingen.

I følge Hvidovre Avis' oplysninger stemte Økonomiudvalget for at give tilladelse til at nedlægge 3. salen. Sagen skal dog endeligt behandles i Kommunalbestyrelsen.

 

red