Nekrolog for Hvidovre Musikråd

Nekrolog for Hvidovre Musikråd

Det er for mig uforståeligt at man budgetterer på denne måde og jeg har svært ved at se fornuften, skriver ELO BRUUN DJERNÆS


LÆSERBREV:
Gennem de seneste måneder har Hvidovre Musikråd – drevet af frivillige – levet i vakuum af usikkerhed om fremtiden. Rygterne har verseret og i baggrundsmusikken har lydt tanker om en fusion af Musikråd og Kulturråd og linjerne har ikke været klare. Vores planlægningsmøder blev aflyst og vi skulle bare afvente. Det har vi gjort og prøvet at følge hvad der skete i Kultur- og Fritidsudvalget, men der var ikke noget på dagsordenen om visioner og planer.

3/10 kan vi så finde en enkelt linje i budgetforhandlingernes 2. behandling til kommunalbestyrelsesmødet. Musik- og Kulturrådet er elimineret i budgettet.

Der er ingen visioner! Der oprettes en spillestedsadministration – vist en udgift på en ½ mill. Kr. og så spares 0,3 mill. Kr. på Musik- og Kulturråd (0,3 svarer nok til kommunens Sct. Hans udgift, hvor Musikrådet var en ”gratis” partner)!!

Hvad er det så der skal begraves/spares?

Musikrådet har sat Hvidovre på det musikalske Danmarks kort og har pænt afleveret deres overskud hvert år. Kommunale aktiviteter må ikke give overskud og Musikrådet har således holdt et overskud på et acceptabelt niveau og samtidigt kunne levere et bredspektret musikudbud til borgerne og til priser som også har kunnet nå ud til dem, der ikke har råd til tilsvarende arrangementer på andre spillesteder.

Hvordan kan det lade sig gøre?

Musikrådet er et kommunalt udvalg, der ikke modtager betaling/diæter for møder/fremmøde og det gør de mange andre af Rådets frivillige hjælpere heller ikke. Det er ikke løgn – der findes faktisk idealister – frivillige!

Man kan godt bruge 1½ mill. Kr . på at etablere et nyt frivillighedsråd og efterlyse mere frivillighed, men man kunne også behandle de frivillige man allerede har ordentligt.

Hvorfor har der så været frivillige i Hvidovre Musikråd?

Der var selvfølgelig en belønning for at have været en del af Hvidovre Musikråd. Musikrådets medlemmer har et særligt DNA, som ikke kræver diæter. Det var et sammenhold, et venskab og et fælles ønske om musikalske oplevelser. Vi har hver vores præferencer, men nød alle at kunne bidrage til, at alle genrer blev præsenteret. VI HAVDE ET MEDEJERSKAB.

Hvidovre Musikråd blev stiftet i 1979 og fejrede 40-års jubilæum i 2019. Hvidovre Musikråd afgik ved døden under budgetforhandlingerne 3/10 2023 og der vil være jordpåkastelse til den afsluttende afskedskoncert med Sebastian 11. november 2023.

Æret være frivilligheden og Hvidovre Musikråd.

På musikkens vegne

Medlem af Hvidovre Musikråd

Elo Bruun Djernæs