NIKOTIN ER IKKE FOR BØRN!

NIKOTIN ER IKKE FOR BØRN!

TINA CARTEY HANSEN, kb-medlem og midlertidigt folketingsmedlem om skoleelevers cigaretrygning:

LÆSERBREV: 15-årige skoleelever som ryger cigaretter i skolegården – i dag er det en helt utænkelig tanke. Men i de seneste år har jeg i Hvidovre og på landsplan set en bekymrende udvikling blandt vores børn og unge. Andre farlige nikotinprodukter har nemlig erstattet cigaretter og gjort sit skadelig indtog på vores skoler og de miljøer vores unge færdes i. Det skal vi have stoppet!

Antallet af unge, der bruger nikotinposer dagligt, er fordoblet siden 2020. Det er på sin vis ikke overraskende, da nikotinposer er stærkt afhængighedsskabende og kan indeholde 20 gange så meget nikotin som én cigaret. Det er vildt at tænke på – 20 gange så meget nikotin som i én cigaret!

Som mor til to på 10 og 13 år kender jeg til de skadelige fristelser, som unge præsenteres for. Det forfærder mig, og vi er nødt til at beskytte vores børn og unge mod nikotinprodukters farlige virkninger. Nikotin er ikke kun stærkt afhængighedsskabende, det øger også risikoen for bl.a. angst, depression og stress.

I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at stærke familier og fællesskaber skaber et stærkt samfund. Derfor er det essentielt, at vi beskytter vores børn og unge mod de farer, der truer deres sundhed og trivsel. Projektet ”Klar Livet uden røg og rusmidler” er et eksempel på, hvordan vi på tværs af kommuner arbejder sammen for at skabe en sundere fremtid for vores unge. I projektet arbejder vi i Hvidovre sammen med ni andre kommuner om at oplyse, støtte og vejlede vores unge, så de kan træffe sunde valg og leve livet fuldt ud uden nikotin.

Ud over min rolle i kommunalbestyrelsen, er jeg netop indtrådt som stedfortrædende folketingsmedlem. Og jeg har lige haft min første sag i Folketingssalen, som netop handler om at hæve afgifterne og øge kontrollen med salget af nikotinprodukter, som jeg mener bør være dyrere og mere besværligt at købe for børn og unge.

Derudover bør vi sikre en indsats, som stopper illegal import af nikotinprodukter, så børn og unges adgang til disse skadelige produkter ikke rykker til illegal grænsehandel, når afgifterne hæves.

Det føles rigtig godt at være med til at lovgive på dette vigtige område! For vi mener det, når vi konservative siger, at vi værner om familien. Og jeg vil fortsætte med at arbejde for, at vores børn og unge vokser op i en by og i et samfund, hvor sundhed og trivsel er i centrum. Uden nikotin!

Tina Cartey Hansen

Midlertidigt medlem af Folketinget og medlem af kommunalbestyrelsen