Nu generalforsamling efter første succesår

Nu generalforsamling efter første succesår

"Støtteforeningen Hvidovre" har imponeret:

Efter mere end et års imponerende virke under det nye navn "Støtteforeningen Hvidovre", gør man nu klar til den ordinære genralforsamling mandag den 19. februar kl. 18.30 i BiblioteksCafeen.

Den dynamiske formand Peter Willumsen fortæller at han ser frem til generalforsamlingen, og håber på et rimeligt godt fremmøde af foreningens ikke færre end 540 medlemmer.

- Jeg glæder mig også til at præsentere medlemmerne for den udvikling og succes, som "Støtteforeningen Hvidovre" er blevet, tilføjer formanden. Under punktet ”formandens beretning” vil der blive redegjort for ”Året der gik”, og det er ikke så lidt der er sket.

Peter Willumsen løfter gerne en lille flig af beretningen:

Donationer for over 200.000

- Udover navneforandringen til "Støtteforeningen Hvidovre", har året bl.a. budt på donationer på over 200.000 kr., et stort beløb i forhold til tidligere donationer. Det er tilmed donationer der breder sig ud i flere retninger, herunder hospital, plejecentre, børneinstitutioner, sportsklubber, m.m. Hvidovre kommunes godkendelse af "Støtteforeningen Hvidovre" som kulturel forening, en forening der er ved at finde sit ståsted. Bankoteamet, der har ydet en utrættelig indsats gennem hele året, hvilket har resulteret i bankospil der er rigtig godt besøgt, hvilket igen giver mulighed for gode tilskud til afholdelse af foreningens kulturelle aktiviteter, samt donationer. Jeg vil også komme ind på et forbilledligt samarbejde i foreningens bestyrelse, hvor foreningens tilstand og fremdrift til stadighed drøftes og tilrettes.

- Hvis generalforsamlingen vil det, så fortsætter bestyrelsen gerne med uændret rollebesætning, slutter formanden.

Generalforsamlingen vil selvsagt også blive præsenteret for et yderst tilfredsstillende regnskab, - et regnskab der forøvrigt kan ses på hj.siden: www.støtteforeningenhvidovre.dk

Som nævnt afholdes generalforsamlingen i Bibliotekscaféen mandag d. 19. februar kl. 18.30, hvor der er døråbning kl. 18.00, og man serverer kaffe, the, kage og en lille forfriskning. 

 

m