Nu kommer Genbrugshallens 5 % pulje til fordeling

 Nu kommer Genbrugshallens 5 % pulje til fordeling

Som det fremgår af Fællesforeningens vedtægter, skal 5 % af årets omsætning indgå i en pulje, som skal uddeles til almennyttige formål, fortrinsvis humanitære og miljømæssige aktiviteter.

Tilskud fra denne pulje, der i år beløber sig til ca. kr. 28.000,- kan søges af klubber, foreninger samt skoleklasser, der er hjemmehørende i Hvidovre

Foreninger/klubber, der deltager i det månedlige salg og modtager andel herfra, kan ikke modtage tilskud fra denne pulje.

Budget – eller en beskrivelse af de aktiviteter, der søges støtte til - vedlægges ansøgningen, som derudover skal indeholde navn, adresse (gerne mail) og tlf. nr. på kontaktpersonen.

På baggrund af de indkomne ansøgninger træffer bestyrelsen beslutning om fordeling af midlerne.

Ansøgningen stiles til foreningens bestyrelse, og sendes via mail til genbrugshal@gmail.com

Ansøgningsfrist den 1. december. Vi vil kvittere for modtagelsen senest ti dage fra modtagelsen.