Nu også en Konservativ lokalpolitiker i Folketinget

 Nu også en Konservativ lokalpolitiker i Folketinget

Tina Cartey Hansen vikarierer for Rasmus Jarlov

Tirsdag den 20. februar blev det Konservative kommunalbestyrelsesmedlem Tina Cartey Hansen stemt ind som stedfortræder for Rasmus Jarlov i Folketinget i en periode på otte uger. Rasmus Jarlov har forlænget sin sygeorlov med to måneder.

Tina Cartey Hansen stillede op ved folketingsvalget i 2022, med mottoet ”Vestegnes stemme”. Det har hun tænkt at bringe med ind på Christiansborg i den kommende tid, hvor hun får tunge ordførerskaber som; Skat, Finans, Grønland og Færøerne. Derudover kommer hun til at hjælpe folketingsgruppen med sin viden indenfor energi, forsyning og generelt den grønne omstilling.

– Jeg er både glad og stolt over at komme til at sidde i Folketinget i en periode og ser det som en styrke for Hvidovre, at vi nu har en Konservativ fra Hvidovre, der er i Folketinget. Jeg tror det et godt for Hvidovre og Vestegnen, at jeg kan tale vores sag på Christiansborg, siger Tina Cartey Hansen om sin kommende tid i Folketinget.

Som nævnt er Tina Cartey Hansen medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre, hvor hun er næstformand i både Børne- og ungeudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Udover det, sidder Tina i en del eksterne bestyrelser som for eksempel ARC, Energifællesskabet, Movia’s Repræsentantskab og fjernvarmeselskaber. På spørgsmålet om Tina har tænkt sig at træde ud af lokalpolitik svaret Tina:

– Bestemt ikke. Jeg brænder for lokalpolitik og Hvidovre, og da det er en kortere periode, mener jeg sagtens, jeg kan varetage begge hverv. Derudover ved jeg, at den øvrige konservative gruppe bakker op om mig, og at den vil støtte mig, hvis der bliver behov for det, siger Tina Cartey Hansen.

Også Konservative i Hvidovres gruppeformand og viceborgmester Søren Friis Trebbien, er glad for den muighed, som Tina Cartey Hansen har fået.

– Både på Det Konservative Folkepartis-, og på kommunalbestyrelsesgruppens vegne er jeg glad og stolt over, at Tina nu sidder i Folketinget. Jeg og den øvrige gruppe bakker naturligvis op om Tina og vil give hende den støtte, hun har behov for. Vi ønsker hende den bedste vind på Christiansborg, udtaler Søren Friis Trebbien.

På spørgsmålet om Tina Cartey Hansen vil genopstille til Folketinget svarer hun:

– Det regner jeg bestemt med, og derfor ser jeg det som en stor fordel, at jeg nu får oplevelsen af at sidde i Folketinget, slutter hun.red