Nu skal bungalow rives ned

Nu skal bungalow rives ned

Hvidovre Kommune vil rive bevaringsværdig bygning på Hvidovregade ned for at skabe tryghed i området

Nu skal bungalow rives ned

 

Narkosalg, hjemsted for hjemløse og dårlig bygningstilstand er blandt årsagerne til, at Hvidovre Kommune foreslår det politiske udvalg Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at der gives tilladelse til, at den bevaringsværdige bungalow på Hvidovregade 47 rives ned.

Det fremgår af dagsordenen til det kommende udvalgsmøde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. august.

Ud over bungalowens nuværende tilstand og ”uønskede” nuværende funktion er der imidlertid også et politisk ønske om at bruge grunden sammen med en kommende udvidelse af Aktivitetscentret, der ligger på nabogrunden Hvidovregade 49.

– Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetvedtagelsen 2023-2026 at udvide Aktivitetscentret med 200 kvm på Hvidovregade 49 og at Hvidovregade 47-47A skal udlægges til rekreative arealer i tilknytning til Aktivitetscentret og til offentligt formål. For at kunne tilvejebringe udvidelsen, er der behov for nedrivning af bygningerne på Hvidovregade 47. Derudover er bungalowen i dårlig stand, og hvis den bliver stående, kan den udgøre et sikkerhedsproblem. Endeligt huser bygningen uønskede aktiviteter, så som narkosalg og bliver midlertidigt brugt som beboelse af formodet hjemløse, fremgår det af sagsfremstillingen.

Bevaringsværdigt hus

Bygningerne på Hvidovregade 47 og 47A består af en bungalow fra 1930’erne og to tilbygninger fra 1960’erne. Bungalowen er udpeget som bevaringsværdig jævnfør ”Lokalplan 149 for offentlige formål på Hvidovregade 20 og 47-51”. I følge Hvidovre Kommune spiller de førnævnte aktiviteter med narkosalg og beboelse altså en rolle i forhold til den indstilling, som politikerne snart skal forholde sig til.

– Administrationen ønsker dette gennemført i 2023 for at skabe mere tryghed i området og komme uønskede og ulovlige aktiviteter til livs. Administrationen fremsender en dispensationssag i september 2023 om dispensation fra lokalplan vedr. godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig bungalow SAVE kategori 4 (middel), fremgår det af sagsfremstillingen.

Det forventes, at det vil koste omkring 1,7 mio. kr. at rive bygningen ned og begrønne området.

– Administrationen søger om frigivelse af de allerede afsatte midler så den nænsomme nedrivning, rydning af grunden Hvidovregade 47-47A samt den midlertidige begrønning kan igangsættes. Den midlertidige begrønning etableres frem til der projekteres et landskabsprojekt i forbindelse med udvidelsen af Aktivitetscentret på Hvidovregade 49 i 2027, står der i sagsfremstillingen.

Læs også ”Ugens Kommentar” v/red. Niels Erik Madsen ”MISRØGT ÅBNER FOR NEDRIVNING”