Nu skal der ses på Vandtårnets fremtid

Nu skal der ses på Vandtårnets fremtid

Tirsdag aften tog politiske udvalg stilling til, hvad der ønskes for Hvidovre Vandtårn i fremtiden

Undervisningsformål, kulturhistorie og klatrevæg.
Det er tre ønsker for den fremtidige anvendelse af Hvidovres Vandtårn, som den omkringliggende grundejerforening Svendebjerg foreslår.
Grundejerforeningen Svendebjerg har været inddraget i arbejdet med at udvikle en kommende vision for vandtårnet, og det arbejde tog fire politiske udvalg tirsdag
aften stilling til. Af materialet, der blev fremlagt til politikerne, fremgik det, at Grundejerforening Svendebjerg i deres arbejde har taget
udgangspunkt i foreningens vision.
- Visionen og de tre funktioner er formuleret med afsæt i Grundejerforening Svendebjergs egen eksisterende vision. Det skyldes, at vandtårnet står i Svendebjerg og dermed først og fremmest deler hjemstavn med stedets beboere og grundejerforening. Derfor er det også afgørende, at Grundejerforeningen Svendebjerg har ejerskab og indflydelse på visionen for vandtårnet og de mulige fremtidige funktioner. Bestyrelsen i Grundejerforeningen Svendebjerg har
præsenteret visionen og funktionerne for foreningens medlemmer. På den baggrund er visionen og funktionerne blevet godkendt af
grundejerforeningen, står der i sagsfremstillingen.
En del af budgetaftalen
Politisk blev det med budgetaftalen for 2023-2026 besluttet, at der skulle afsættes 2 mio. kr. til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn.
Ligeledes blev det besluttet, at der skulle arbejdes med vandtårnets fremtidige funktioner.
- I forbindelse med det afsatte beløb (i budgetaftalen, red.) tilsiger aftalen, at der skal udarbejdes en sag til politisk beslutning om vandtårnets fremtidige funktion(er), og at der i forlængelse heraf skal afsøges muligheder for ekstern finansiering til indretning af vandtårnet med de politisk besluttede funktioner, fremgår det af sagsfremstillingen.
Hvidovre Vandtårn blev opført i 1936-37. Vandtårnet blev opført på baggrund af grundejernes ønske om kommunal vandforsyning. Vandtårnet blev tegnet af
arkitekt Carl Jørgensen, der havde Rundetårn som forbillede. Målt til toppen af kuplen er vandtårnet 36 meter højt. Tårnets vandbeholder kan
rumme 300m3 vand. I følge sagsfremstillingen til de politiske udvalg købte Hvidovre Kommune vandtårnet i 2021 af HOFOR for 1,5 mio. kr.
Sagen skal desuden behandles på næste kommunalbestyrelsesmøde.
red