Ny ældreaftale gør det muligt at skabe de tværfaglige teams

Ny ældreaftale gør det muligt at skabe de tværfaglige teams

Vi ser frem til arbejdet med at implementere fast teams i Hvidovre, skriver HELLE ADELBORG, LARS GUNDELACK JENSEN og MARIA DURHUUS:

LÆSERBREV: Det nye ældreudspil giver mulighed for etablering af de tværfaglige faste teams. For de der ikke ved hvad det er, så er de tværfaglige teams en at de muligheder der eksisterer for at sikre at de der bruger ældreplejen ikke skal mødes af 30-40 mennesker på en uge.

Dels er det utrygt og ikke rart hvis man ikke kender det menneske der skal varetage pleje, sundhed eller genoptræning. For det er ikke meningen at man som ældre skal være en opgave der kan løses af hvem som helst bare det er ”arme og ”ben” der kan følge en instruksseddel.

Det er ikke rimelige forhold hverken for den ældre eller for personalet.

Personalet er nemlig ikke heller ikke blevet uddannet til ikke at møde et andet menneske uden at skulle bruge deres faglighed, medmindre det står på køresedlen hvad man skal hvornår, og såfremt der opstår en nyt behov hos den ældre så skal det via en visitator der sidder væk fra borgeren og væk fra personalet.

Regimet som vi kender det i dag, er et produkt af mange år styring af ældreplejen, som en handelsvare man skal presse i pris og man skal optimere og effektivisere konstant for at leve op til en markedsværdi.

Det lyder helt skørt, at markedsværdi og effektivisering kan kobles til omsorg og pleje.

I Hvidovre har vi dygtige og kvalificerede medarbejdere, derfor er den nye ældrelov også en sejr for dem, for nu giver vi dem fagligheden tilbage, og vi giver dem tilliden tilbage. Tilliden til at de i mødet med borgeren er fuldt kompetente til at se borgeren, og tilrettelægge pleje og omsorgsopgaver i forhold til borgerens behov.

De tværfaglige teams har derfor også den funktion at fremme fagligheden hos personalet, men også at øge trivslen og ikke mindst tilhørsforholdet til jobbet.

Bliver det som at knipse med fingrene? Nej. Men med udspillet er der afsat penge til oprettelse og implementeringen af faste teams, og de er denne gang målrettet hertil, så de ikke går til skattelettelser og andre ting der måtte ligge inden for den politiske ønskeseddel.

Vi ser i Socialdemokratiet frem til arbejdet med implementeringen af faste teams, så vi kan give dem der har passet på os og bygget vores Hvidovre op værdighed og omsorg.

- Helle Adelborg- Medlem af ældre og sundhedsudvalget.

- Lars Gundelack Jensen – Medlem af ældre og sundhedsudvalget

- Maria Durhuus – Ældreordfører, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet