Ny budgettildelingsmodel vedtaget for byens folkeskoler: Markant anderledes hverdag venter eleverne på skolen

Ny budgettildelingsmodel vedtaget for byens folkeskoler: Markant anderledes hverdag venter eleverne på skolen
LÆSERBREV: Kommunal­bestyrelsen i Hvidovre vedtog på kommunalbestyrelsesmøde den 25/6 2024 en ny budget­tildelingsmodel for folkeskolerne i Hvidovre Kommune. En model der betyder der bliver flyttet penge fra nogle skoler til andre. I forbindelse med vedtagelsen kaldte politikerne det for Robin Hood metoden, politikerne har bare glemt at Robin Hood stjal fra de rige og gav til de fattige. Faktum er, at der ikke er nogen rige folkeskoler i Hvidovre. Igennem de seneste år har der været mange og vidtrækkende besparelser på folkeskoleområdet i Hvidovre. I løbet af de seneste fem år kan nævnes ledelsesbesparelsen, rammebesparelsen, besparelse på administration, fjernelse af tilskud til bus på Risbjergskolen (som fungerede som ekstra lokale på grund af manglede lokaler), SFO besparelsen (alene over 1 mio. DKK for Risbjergskolen!) og nu står vi her igen og ser ind i yderligere markante besparelser.
  • På baggrund af alle disse besparelser kæmper Risbjergskolen med en række udfordringer:
  • Skolens løfteevne er markant under forventningerne
  • Skolen potentielt kommer under tilsyn fra ministeriet på grund af dårlig løfteevne
  • Dårlig trivsel blandt skolens elever (i lighed med størstedelen af andre skoler i landet)
  • For få klasselokaler
  • Økonomi til skolens bus, som har fungeret som kørende lokale på grund af manglende lokaler, er sparet væk
  • For få faglokaler, mange af dem endda med tvivlsom kvalitet
  • Usikker økonomi på grund af besparelser

Så når den nye budgettildelingsmodel træder i kraft 1/1 2025 vil det betyde at Risbjergskolens elever, for-ældre og ansatte vender retur fra juleferie til en markant anderledes hverdag. En hverdag hvor der ikke bliver ressourcer til at tilbyde støttende undervisning til elever, der har udfordringer. En hverdag hvor lærere ikke har nok forberedelsestid til at tilbyde en kvalificeret undervisning baseret på de enkelte elevers niveau. En hverdag hvor der ingen vikardækning vil være i de ældste klasser. En hverdag hvor der ikke er 2 lærere i madkundskab og håndværk & design, som kræver stor støtte til eleverne for at opnå en hensigtsmæssig undervisning.

Vi fra skolebestyrelsen har i årevis forsøgt at råbe politikerne op, da der absolut ikke er plads til flere besparelser, for folkeskolerne i Hvidovre Kommune – desværre uden held. Men spørgsmålet er, om politikerne overhovedet er klar over hvordan økonomien hænger sammen (eller ikke hænger sammen) på kommunens skoler? Vi har tidligere inviteret kommunalbestyrelsen til en detaljeret gennemgang af Risbjergskolens budget – denne invitation gælder stadig, og måske det var nu de skulle tage imod den så de kan se realiteterne i øjnene. Måske det vil få kommunalbestyrelsen til at indse, at folkeskolerne i Hvidovre Kommune er underfinansierede og at løsningen på skolernes udfordringer ikke er, at flytte penge fra en skole til en anden.

Det kræver handling nu, hvis ikke vi skal ødelægge folkeskolerne helt! Lad os nu investere i en folkeskole, der er attraktiv for elever, forældre og ansatte. En folkeskole der har mulighed for at tilbyde et attraktivt undervisningsmiljø, hvor elever bliver udfordret baseret på deres niveau, en folkeskole der er attraktiv for lærere at arbejde i så vi kan tiltrække kvalificerede lærere og en folkeskole der er attraktiv for tilflyttere.

Det er ikke for sent, men det kræver handling nu hvis det skal lykkes. Hvis ikke der sker handling nu, vil vi se ind i en lang årrække med markante problemer på byens skoler.

Med venlig hilsen
Risbjergskolens
skolebestyrelse