Ny lokalplan for Risbjergkvarteret - Mulighed for at bygge i to fulde plan

Ny lokalplan for Risbjergkvarteret - Mulighed for at bygge i to fulde plan

Hvidovre Kommunes administration foreslår mulighed for at bygge i to fulde plan, så husene optager mindre plads på grundene

Skal den nye lokalplan for Risbjergkvarteret give mulighed for at bygge i to fulde plan?

Det var en del af oplægget, da By- og Planudvalget mandag aften tog stilling til, at sende den kommende lokalplan for en del af Risbjergkvarteret i høring.

– I forhold til det hidtil gældende plangrundlag bliver der mulighed for at bygge mere på grundene. For parcelhusene bliver der mulighed for at udnytte ejendommene med en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 ved bebyggelse i to etager eller i en etage med udnyttet tagetage og maksimalt 25 ved bebyggelse i én etage. Muligheden for bebyggelse i én etage begrænses for at mindske bygningernes fodaftryk af hensyn til klimatilpasning, står der blandt andet i sagsfremstillingen.

Baggrunden for det forslag er, i følge Hvidovre Kommunes administration, at imødekomme udfordringer med overfladevand ved at forsøge at begrænse det bebyggede areal på grundene. Derved sikres der mere friareal til nedsivning og tilbageholdelse af regnvand.

– Gennem differentierede bebyggelsesprocenter tilskyndes ejerne til at opføre større boliger med udnyttede tagetager eller i to etager, mens mindre boliger fortsat kan opføres eller udbygges i én etage, skrives det i sagsfremstillingen.

Forslaget om tilladelse til bebyggelse i to fulde etager anerkendes imidlertid også som noget, der kan skabe stor debat.

– Administrationen er bevidst om, at der i forbindelse med behandlingen af andre lokalplaner for parcelhusområder, har været stor debat omkring bygningshøjder og etageantal i forhold til indbliksgener. I Risbjergkvarteret er halvdelen af husene i dag dog allerede enten med udnyttede tagetager eller i to fulde etager, mens flere af de ældste og bevaringsværdige huse er i to etager. Derfor holdes der fast i muligheden for at opføre bebyggelse i to etager, forklarer administrationen.

Planen for den nye lokalplan 240 er, at den efter den endelige politiske beslutning i kommunalbestyrelsen fremlægges i offentlig høring i fire uger. Der skal desuden afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Foto: Forslag på bordet om at dele af risbjergkvarteret kan bebygges i to etager.

red