Ny lokalplan giver beboere mulighed for at droppe olie- og gasfyr

 Ny lokalplan giver beboere mulighed for at droppe olie- og gasfyr

”Kommunalbestyrelsen vil gerne sikre, at I selv kan bestemme, om I vil have fjernvarme”, understregede formand for By- og Planudvalget på et møde for beboere i Avedøre

Et forslag til en nye lokalplan – Lokalplan 475 – er i offentlig høring frem til den 30. juni. Lokalplanen skal give mulighed for at etablere et energi-anlæg, der kan producere fjernvarme til 270 husstande i Avedøre Landsby og på Kettevej. Lokalplanen afsætter plads til anlægget ved rideskolen og på støjvolden ud mod motorvejen.

Tirsdag i sidste uge var et halvt hundrede beboere og andre interesserede omkring lokalplanens område mødt op til informationsmøde om forslaget til den nye lokalplan, og her blev drøftet både grøn energi, parkering, støj, placering af energi-anlægget og særligt, hvad det vil koste den enkelte husstand at tilslutte sig det eventuelt kommende lokale fjernvarme-anlæg.

Formand for By- og Planudvalget Charlotte Munch forklarede beboerne, at dét, at der bliver lavet en ny lokalplan, ikke er ensbetydende med, at de skal tvinges til at have fjernvarme, og at der vil blive bygget et energianlæg ”i morgen”.

- Kommunalbestyrelsen arbejder jo på, at olie og gas bliver udfaset som opvarmningsform i Hvidovre – både af hensyn til klimaet og borgernes økonomi, og vi ønsker, at alle Hvidovres borgere får mulighed for at tilslutte sig fjernvarmen. For jer beboere i Avedøre Landsby og ved Kettevej er det projekt, som lokalplanen sætter rammerne for, den eneste mulighed for at få fjernvarme, sagde Charlotte Munch. - Det er bare vigtigt for os at give jer mulighed for selv at vælge fjernvarme, hvis I vil.

En konsulent fra EBO Consult, som på vegne af Hvidovre Fjernvarme er kommet med det konkrete forslag til energi-anlægget, forklarede på mødet, at der skal være 70 % af husstandene i området, som vil tilslutte sig fjernvarmen, før at anlægget kan realiseres. Han fortalte også, at der i løbet af de kommende måneder vil blive sendt mere information til beboerne i forsyningsområdet. Desuden vil de blive inviteret til et orienteringsmøde.

Forslaget til Lokalplan 475 kan ses på hvidovre.dk, hvor der også er mulighed for at skrive sine bekymringer, ændringsforslag og andre input til lokalplanen.

- Det er meget vigtigt for os at høre jeres mening, og jeg garanterer for, at vi læser alle høringssvar, der kommer ind, og tager dem med i vores overvejelser, inden vi vedtager lokalplanen endeligt, understregede Charlotte Munch.

Lokalplanen forventes endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2023.