Ny lokalplan tager højde for klimaforandringer

 Ny lokalplan tager højde for klimaforandringer

Forskellige bebyggelsesprocenter i Risbjergkvarteret skal være med til at forebygge oversvømmelser af villaer og rækkehuse. Ny lokalplan er i høring netop nu

Et forslag til Lokalplan 240 for Risbjergkvarteret er i høring til den 26. april, og den 11. april var der informationsmøde om den nye lokalplan for beboerne i området. Her blev det tydeligt, at både borgere, politikere og fagfolk bekymrer sig om de særlige kvaliteter, der er i Risbjergkvarteret – både i forhold til historie og kulturarv, arkitektur og områdets grønne udtryk. Og så fyldte klimaforandringer og håndtering af regnvand mere, end det plejer at gøre, når forslag til nye lokalplaner bliver diskuteret.

Årsagen er, at den nye lokalplan for Risbjergkvarteret fastsætter forskellige bebyggelsesprocenter for parcelhusene, alt efter hvor mange etager, man vil bygge. Bebyggelsesprocenten styrer, hvor stor en del af grunden, man som grundejer må opføre bygninger på. Typisk fastsætter lokalplaner og byplanvedtægter for Hvidovres boligområder én bebyggelsesprocent, som gælder for hele området eller samme type boliger, men klimaforandringerne og den større risiko for oversvømmelser gør det nødvendigt at sætte rammerne anderledes. Risbjergkvarteret er særligt udsat for oversvømmelser.

”Vi er nødt til at fremtidssikre vores by og vores boliger ved at sørge for, at regnvandet har bedre mulighed for at blive holdt tilbage eller sive ned i jorden. Det gør vi som grundejere ved at lade mere af grunden stå uden fliser og asfalt, så vandet kan trænge igennem, og det gør vi som kommune ved at arbejde med bebyggelsesprocenter i lokalplanerne”, siger Charlotte Munch, som er formand for By- og Planudvalget.

For størstedelen af Risbjergkvarteret kommer det til at betyde, at hvis man vil bygge nyt eller udvide sit hus i to plan eller ét plan med udnyttet tagetage, så kan man bygge mere, end hvis man vil bygge eller udvide i ét plan. På den måde vil der være mere fri-areal på grunden, som regnvandet kan sive ned eller bliver forsinket i, inden det når kloakken. For rækkehusene i kvarteret varierer bebyggelsesprocenterne også, men det skyldes, at den gældende kommuneplan giver forskellige muligheder.

”I Hvidovre har vi generelt mange udfordringer med regnvand, og en lokalplan gør det ikke alene. HOFOR har planlagt en udvidelse af kloakkerne i netop Risbjergkvarteret i de kommende år, så vi er bedre rustet til de stigende regnvandsmængder, og vi anbefaler samtidig, at man som grundejer undersøger mulighederne for at forsinke regnvand på egen grund”, siger Charlotte Munch.

Den nye lokalplan gør det desuden muligt at sætte solceller op på boliger, der ikke er udpeget som bevaringsværdige. Solcellerne må dog ikke give gener med refleksioner hos naboerne.

De nye lokalplaner for boligområderne i Hvidovre er i de fleste tilfælde udarbejdet i samarbejde med grundejerforeningerne i det konkrete område, og dette er også tilfældet med Lokalplan 240 for Risbjergkvarteret.

Du kan finde lokalplaner, som er i høring under Høringer på hvidovre.dk. Her kan du også give dit høringssvar. Har du svært ved det digitale, kan du gå på biblioteket og læse lokalplanforslag og andet høringsmateriale på papir.