Ny måling: Hvidovres virksomheder belønner den grønne kurs

Ny måling: Hvidovres virksomheder belønner den grønne kurs

Hvidovre scorer højt på den grønne udvikling, arbejdskraft og infrastruktur i Dansk Industris måling af kommunernes erhvervsvenlighed

Et godt samarbejde med de lokale virksomheder er en betydelig del af erhvervsindsatsen i Hvidovre Kommune, for virksomhederne er rigtige for kommunens udvikling.

– Vi har generelt en rigtig god dialog med virksomhederne i Hvidovre Kommune, og jeg prioriterer løbende at tage på virksomhedsbesøg for at blive klogere på virksomhedernes hverdag. Vi holder årligt to større erhvervsarrangementer for Hvidovres virksomheder, ligesom vi i vores Erhvervskontaktudvalg har en løbende dialog om det lokale erhvervsliv – alt sammen noget, der er vigtigt for at sikre vores virksomheder de bedste muligheder for udvikling, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Dialogen med virksomhederne tager også andre former, blandt andet ved den årlige erhvervsmesse ’Mød en virksomhed’, hvor Hvidovres unge og lokale virksomheder kan mødes. Hvidovre Kommune er også med i et stort BID-netværk med en lang række virksomheder om at udvikle erhvervsområdet Avedøre Holme, ligesom kommunen er en aktiv del af et nyt lokalt erhvervsnetværk.

Og hovedparten af virksomhederne er da også glade for at være i Hvidovre Kommune. I en ny måling af kommunernes erhvervsvenlighed, som Dansk Industri står bag, svarer 60 procent af de adspurgte virksomheder i hvert fald, at de vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i Hvidovre. Kun lige over 10 procent vil ikke anbefale det, mens de resterende har svaret måske.

Undersøgelsen måler kommunernes erhvervsvenlighed på 10 parametre og er baseret på både statistik og spørgsmål til virksomhederne. Hvidovre klarer sig bedst på de to parametre om god infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og det er faktisk også de to emner, virksomhederne i Region Hovedstaden helst vil have, at kommunerne prioriterer, viser undersøgelsen.

Også når det kommer til grøn udvikling er der fremgang for Hvidovre, der er gået fra en plads som nr. 60 til nu 36. på landsplan. Det handler bl.a. om, at vi er gode til at genanvende affald, har en høj andel af vedvarende energikilder samt har fokus på at fremme bæredygtig transport.

Det får ros fra formanden for DI Hovedstaden, Peter Lanng Nielsen, se omstående udtalelse fra DI formanden.

– Der er selvfølgelig hele tiden områder, hvor vi kan blive bedre, og vi har også løbende fokus på, hvordan vi kan sikre vores lokale virksomheder endnu bedre muligheder for at udvikle sig og vækste. Virksomhederne er en vigtig del af vores fællesskab, understreger Anders Wolf Andresen.

På den samlede liste over kommunernes erhvervsvenlighed er Hvidovre gået 13. pladser tilbage til en til 61. plads på landsplan. I Hovedstaden ligger Hvidovre dog over gennemsnittet og på en samlet 10. plads ud af de 27 hovedstadskommuner, der medvirker i undersøgelsen.

Foto: Anders Wolf Andresen