Ny musikklub får kommunal støtte

 Ny musikklub får kommunal støtte

MikaelsMusicClub er en kulturforening fra Frederiksberg, der nu får økonomisk støtte på over 50.000 kr. af Kulturgården Risbjerggaard

En populær musikalsk kulturforening, der hidtil har haft til huse i Frederiksberg Kommune, er fra søndag en realitet i Hvidovre.

Årsagen til kommuneskiftet er, som man kan læse i en anden artikel her på siden, at foreningen pludselig blev afkrævet høj husleje af Frederiksberg Kommune.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvad foreningen skal betale for at bruge faciliteterne i Kulturhus Risbjerggaard.

Skal MikaelsMusicClub betale for at bruge faciliteterne i Kulturhuset?

- Nej, det skal de ikke, fordi de arrangerer koncerterne i samarbejde med Hvidovre Kommune og Kulturhus Risbjerggaard. Hvidovre Kommune og Statens Kunstfond giver økonomisk støtte til honorarer til de optrædende musikere, og for at MichaelsMusicClub kan arrangere og afvikle koncerter i Kulturhus Risbjerggard, skal de leve op til en række krav - bl.a. at der er offentlig adgang til koncerterne, at der skal tages entré og at tilskuddet fra Hvidovre Kommune og Statens Kunstfond kun bruges til at honorere musikerne, svarer Lars Hørdum, chef for Center for Kultur og Fritid i Hvidovre Kommune.

Er MikaelsMusciClub en forening, der er godkendt som forening i Hvidovre?

- Nej. Kulturhus Risbjerggaard har indgået aftale med MikaelsMusicClub, fordi de har stor erfaring med at arrangere koncerter og har tre søsterklubber i hhv. Taastrup, Nyborg og på Samsø, som har samme formål. Det er et koncept, som vi gerne vil prøve af i Kulturhus Risbjerggaard, siger Lars Hørdum.

Støtter med 53.550 kr.

Hvor mange kroner støtter Hvidovre Kommune og Kulturhus Risbjerggaard, hver især MikaelsMusicClub med?

- Hvidovre Kommune og Kulturhus Risbjerggaard støtter ikke MikaelsMusicClub som forening. Kulturhus Risbjerggaard og Statens Kunstfond har hver især givet tilsagn om 53.550 kr. som støtte til honorarer til de musikere, der vil optræde ved de 10 koncerter, som MikaelsMusicClubs arrangerer i Hvidovre i 2024.

 

Kan foreninger, der ikke udspringer fra Hvidovre få lokaler/benytte Kulturhus Risbjergaards faciliteter?

- Ja, hvis de enten lejer sig ind i huset til de gældende takster for udlån af lokaler i kulturhuset, eller hvis de indgår aftale med kulturhuset om et fælles kulturarrangement, hvor der er offentlig adgang, siger Lars Hørdum.

Hvor mange lokale foreninger har for nuværende aftaler om at benytte lokaler og faciliteter i kulturhuset?

- Der er som sådan ikke aftaler imellem kulturhuset og specifikke foreninger i kommunen. Foreninger, der har interesse i at booke lokaler i kulturhuset og/eller lave åbne tilbud og arrangementer i huset, booker selv individuelle tider på hjemmesiden, siger Lars Hørdum

Er der venteliste for at få lokaler og benytte faciliteter i kulturhuset?

- Nej, det er der ikke. Er man borger og/eller forening, kan man gå ind på kulturhusets hjemmeside og booke et passende lokale til sit formål. Hvis tilbuddet er kommercielt, skal der betales leje for lokalerne, slutter Lars Hørdum.

Kulturhus Risbjerggaard lægger lokaler til en ny musikklub, der har valgt at flytte deres aktiviteter til Hvidovre. Det forventes, at musikklubben afholder 10 koncerter i 2024.

red