Ny rapport: Lavere hastighed sænker støjen fra motorvejene

Ny rapport: Lavere hastighed sænker støjen fra motorvejene

Hvidovres Støjudvalg tager godt imod ny rapport, der viser, at hastighedsnedsættelser har stor effekt på den samlede trafikstøj

En nedsættelse af hastigheden på motorvejsnettet og det omkringliggende vejnet vil have en markant effekt på antallet af støjplagede boliger i Hvidovre.
Det viser en ny rapport med beregninger af konsekvensen ved at nedsætte hastigheden på motorvejsnettet og det omkringliggende vejnet i hovedstadsområdet til maksimalt hhv. 80 km/t og 50 km/t. Beregningerne viser, at det vil betyde knap 27.000 færre støjbelastede boliger i hovedstadens omegnskommuner.
Den nye rapport hilses velkommen i Hvidovres Støjudvalg, som netop arbejder med løsninger til at reducere trafikstøj i kommunen.
- Den nye rapport er rigtig nyttig viden for os, og vi tager selvfølgelig dens konklusioner med i vores videre arbejde. Hastighedsnedsættelser er netop et af de redskaber, vi har fokus på som støjreducerende tiltag, og de nye beregninger kan hjælpe os til at opveje fordele og ulemper herved, siger Kristina Young, formand for Støjudvalget.
Det er 12 kommuner, herunder Hvidovre, der i Silent City-samarbejdet er gået sammen om at få beregnet effekten af hastighedsnedsættelser. Mange af de borgere, der bor i nærheden af de mest trafikerede veje i hovedstadens omegnskommuner, er nemlig så belastede af trafikstøj, at de lever med en forhøjet risiko for blodprop, stress, koncentrationsbesvær og mange andre negative sundhedseffekter.
I dag er cirka 12.700 boliger i Hvidovre belastet af trafikstøj - for alle hovedstadens omegnskommuner er tallet helt oppe på cirka 102.000 boliger. De nye beregninger viser, at en ændring i hastighedsgrænserne vil betyde, at næsten halvdelen af de stærkt støjbelastede boliger i omegnskommunerne ikke længere vil være stærkt støjbelastede over 68 dB, og at godt en fjerdedel ikke længere vil være støjbelastede over grænseværdien på 58 dB.
Beregningerne viser også, at hastighedsnedsættelserne vil få en knapt mærkbar konsekvens for bilisternes rejsetid. I rapportens eksempler vil en tur fra Farum til Københavns Nordvestkvarter i morgentrafikken blive blot halvandet minut længere. I den anden retning på en køretur fra Lundtofte til Brøndby vil der være tale om en forøget rejsetid på 53 sekunder.
Men fordi der bliver kørt rigtig mange kilometer på vejnettet hver dag, vil minutterne samlet set løbe op til mange timer, som bliver tillagt en stor værdi i de samfundsøkonomiske beregninger. Silent City peger derfor på, at værdien af folkesundheden, livskvaliteten og klimaet bør have en langt større vægt, end værdien af at komme en anelse hurtigere frem på motorvejen. Derfor lægger partnerskabet nu op til dialog med de relevante ministre for blandt andet sundhed, klima og miljøområdet.
I Hvidovre håber borgmester Anders Wolf Andresen, at Staten og kommunerne nu kan finde løsninger på støjproblemerne sammen.
- Det vil have en positiv effekt på både folkesundhed, trængsel og klimaet, hvis vi får sænket støjen. Vi har et fælles ansvar for at løse udfordringerne med trafikstøj, og hastighedsnedsættelser kan være et godt redskab hertil. Men det kan ikke stå alene, og derfor ønsker vi fx at få overdækket vores motorveje i Hvidovre, så vi kan lægge låg på støjen, siger han.
Analysen af effekterne ved hastighedsbegrænsningen er udført af MOE, som er en af Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomheder.
Hele rapporten kan læses på hvidovre.dk.