Ny rapport understreger behovet for omfattende stormflodssikring

 Ny rapport understreger behovet for omfattende stormflodssikring

En nyligt offentliggjort rapport fra Kystdirektoratet og DMI kaster lys over den trussel fra stormfloder, der kan ramme København og tilstødende kommuner. Ifølge rapporten er der behov for omfattende sikringsforanstaltninger langs kystlinjen for at beskytte mod fremtidige katastrofale hændelser

Nye beregninger præsenteret af Kystdirektoratet og DMI viser, at København står over for potentielt katastrofale stormfloder i fremtiden. I dag kan den maksimale vandstand under en ekstrem stormflod nå mellem 2,9-3,9 meter over daglig vande. Men med forventede stigninger i havniveauet kan denne vandstand stige til 4-5 meter inden år 2125. Disse prognoser, understøttet af avancerede modeller og data, indikerer en alarmerende fremtidig trussel mod hovedstadsområdet.

Klimaforandringer forstærker risikoen

Rapporten påpeger, at klimaforandringer spiller en afgørende rolle i forstærkningen af ​​stormflodenes intensitet og hyppighed. Usikkerheder omkring fremtidige havniveaustigninger og ekstreme vejrforhold komplicerer prognoserne yderligere. Ifølge eksperter vil reduktionen af drivhusgasemissioner mindske risikoen, men der kræves stadig handling for at håndtere den voksende trussel.

Fokus på fremtidig sikring og planlægning

Baseret på rapportens resultater er der et presserende behov for en koordineret og omfattende tilgang til stormflodssikring i hovedstadsområdet. Borgmestre fra de berørte kommuner understreger vigtigheden af at handle nu for at beskytte mennesker, ejendomme og infrastruktur mod fremtidige oversvømmelser.

Borgmester Anders Wolf Andresen, tilføjer: - Rapporten viser med al tydelighed, at vi skal sætte skub i arbejdet med en fælles sikring af hele hovedstadsområdet. En stormflodshøjde på op til fem meter i fremtiden vil jo få konsekvenser for rigtig mange mennesker, både fordi huse, skoler, hospitaler og butikker bliver oversvømmet, men også fordi infrastruktur, som fx metro, lufthavn og kraftvarmeværker bliver sat under vand.

Samlet rapport forventes i efteråret 2024

En samlet rapport for forundersøgelsen af stormflodssikring af København forventes præsenteret i efteråret 2024. Dette vil danne grundlag for politiske beslutninger om fremtidig sikring og håndtering af den voksende trussel fra stormfloder. Den omfattende forundersøgelse involverer flere ministerier, kommuner og relevante interessenter for at sikre en helhedsorienteret tilgang til problemet.

Foto: Broer ved Hvidovre Bådelaug oversvømmet. (Foto: Jan Engelhardt)

mag