Ny skole og ungdomsuddannelse i Hvidovre

Ny skole og ungdomsuddannelse i Hvidovre

Sputnik Campus Hvidovre. åbner til sommer på Arnold NIelsens Boulevard og er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og er en 3-årig uddannelse for unge fra 16-25 år med autisme og psykiske vanskeligheder

Til sommer 2024 åbner Sputnik Campus Hvidovre. Det nye campus vil tilbyde både dagbehandlingsskole og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) på Arnold Nielsens Blvd. Afdelingen er for børn og unge med særlige behov, herunder autisme og psykiske vanskeligheder.

Sputnik har haft skoler for børn med særlige behov siden 1999 og kommer nu også til Hvidovre. Skolen har allerede en etableret elev- og personalegruppe, da den flytter adresse fra Rødovre. Stu-tilbuddet åbner som en ny afdeling i tæt samarbejde med Sputniks stu i København.

Hvem kan gå på skolen?

En dagbehandlingsskole er et kombineret skole- og behandlingstilbud, og eleverne bliver henvist til visitation af kommunen. Skolen har elever fra 4.-10. klasse med autisme og psykiske vanskeligheder som angst, OCD og længerevarende skolefravær. Eleverne får undervisning i fuld fagrække og samtidig pædagogisk og psykologisk støtte og behandling til de udfordringer, de måtte have.

Hvem kan gå på stu-uddannelsen? Stu står for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og er en 3-årig uddannelse for unge fra 16-25 år med autisme og psykiske vanskeligheder. De unge bliver visiteret til stu af kommunen og kan vælge imellem tre linjer: sundheds- og omsorgslinjen, studielinjen samt håndværks- og produktionslinjen.

Vil du vide mere?

Vil man vide mere kan man kontakte Dagbehandling ved Carsten B. Laursen,på tlf. 29 11 16 02 eller Stu: Mie Helslev, på tlf. 20 31 21 88.

Sputnik tilbyder dagbehandling, stu og botilbud til børn og unge med særlige behov. Visitation til tilbuddene sker gennem kommunen. Sputnik har eksisteret siden 1999 og samarbejder med mere end 35 kommuner i hovedstadsregionen. Sputnik har 6 dagbehandlingsskoler, 3 stu-tilbud, 3 kollegier og et kursuscenter. Man kan læse mere på www.skolensputnik.dk og www.sputnikstu.dk.

 

Foto: Sputnik Campus Hvidovre på Arnold Nielsens Boulevard.