- Ny træpolitik skal gøre Hvidovre grønnere...

- Ny træpolitik skal gøre Hvidovre grønnere...

Borgmesteren med svar på spørgsmål om træpolitikken

Jan Ole Jensen spørger i sidste uges avis til Hvidovre Kommunes nye træpolitik og fældningen af træer på Ege Alle. Borgmester Anders Wolf Andresen har sendt nedenstående svar til redaktionen:

- Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde før jul seks principper for Hvidovre Kommunes træpolitik. De seks principper er i kort form:

Vi skal bevare og beskytte eksisterende træer

Når der fældes eksisterende træer, vil vi erstatte dem med nye

Vi vil plante flere træer

Vi vil sikre gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer

Vi vil plante forskellige træer

Bytræer skal skabe identitet og arkitektonisk sammenhæng

- De seks principper skal danne baggrund for en egentlig træpolitik, som vi forventer at vedtage senere på året. Heri bliver det konkretiseret, hvordan principperne skal føres ud i livet, fx ved kommende lokalplaner og den biodiversitetsplan, der er på vej.

- Fældningen af de resterende tre træer på Ege Alle blev besluttet i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i begyndelsen af december efter ønske fra grundejerforeningen, og inden principperne for den kommende træpolitik blev vedtaget.

- Ingen borgere i Hvidovre Kommune kan vel have undgået at høre om sagen om træerne på Ege Allé, der begyndte helt tilbage i forrige valgperiode. Den handler om meget andet end nogle få konkrete træer, der i øvrigt ikke var plantet korrekt som vejtræer og bl.a. derfor har været årsag til megen menneskelig ærgrelse og konflikt. Det er en moden og velovervejet beslutning, som udvalget har taget med beslutningen om at fælde de sidste træer og dermed få afsluttet sagen og konflikterne rundt om træerne.

- Det ændrer dog ikke på vores ambition om, at Hvidovre skal være grønnere, og vi planter hele tiden nye træer, der er besluttet og plantet korrekt. Før jul plantede vi fx 18 nye træer på Hvidovrevej, og vi har generelt et ønske om at skabe grønne byrum, hvor det er muligt. Træer bidrager nemlig ikke bare til byens karakter, men skaber levesteder for fugle og insekter. De er gode for klimaet og er med til at skabe grønne åndehuller for os, der bor her – og det skal den kommende træpolitik være med til at sikre, slutter borgmesteren.