Nye børnetal skaber ændringer i dagtilbud for 2024

Nye børnetal skaber ændringer i dagtilbud for 2024

En central årsag til ændringerne er ændringen i alderen for overgang til børnehave pr. 1. januar 2024

Den forventede fordeling af børnetal på dagtilbud for 2024 er nu endeligt fastlagt, og ændringerne i antallet af børn, der søger plads, vil få konsekvenser for organiseringen af dagtilbuddene i Hvidovre Kommune.

Beslutningen om fordelingen blev truffet af Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. december, hvor det forventede børnetal blev taget til efterretning. Administrationsforslaget, udarbejdet af Center for Børn og Familier, er baseret på kommunens interne befolkningsprognose, leveret af en ekstern leverandør, og er nu en del af budgettet for 2024.

Ændringerne i forventet børnetal for 2024 inkluderer en stigning på 57 børn i vuggestue eller dagpleje (0-2 årige) og et fald på 124 børn i børnehave (3 år til skolestart) i forhold til forventningerne i budgettet for 2023.

En central årsag til ændringerne er ændringen i alderen for overgang til børnehave pr. 1. januar 2024. Overgangen sker nu den første i den måned, hvor barnet bliver 3 år og 1 måned. Dette har skabt behov for flere pladser i vuggestue og dagpleje og færre pladser i børnehaverne.

Der er også observeret en øget ledig kapacitet, især i pasningsdistrikt vest, hvor der er en egentlig overkapacitet. Dette kan have økonomiske konsekvenser for dagtilbuddene i området, da faste udgifter pr. barn stiger, når der er færre børn at fordele udgifterne på.

Fordelingen af børnetal på dagtilbud er udarbejdet i samarbejde med dagtilbudslederne og tager højde for faktorer som aktuel indskrivning, forventet behov for pladser og søgning til de forskellige dagtilbud. Den økonomiske tildeling til dagtilbuddene bliver reguleret på baggrund af den faktiske indskrivning.

Børne- og Uddannelsesudvalget har taget orienteringen om fordelingen af børnetal til efterretning, og ændringerne forventes at træde i kraft i løbet af 2024. Administrationen vil arbejde på at omplacere berørte medarbejdere til andre stillinger i det omfang, det er muligt og relevant, for at imødegå eventuelle personalemæssige konsekvenser.

 

mag