Nye skoledistrikter i støbeskeen

 Nye skoledistrikter i støbeskeen

Børne- og Uddannelsesudvalget sendte forslag i høring hos de berørte skolebestyrelser, dagtilbuddenes forældrebestyrelser og hos de faglige organisationer

Et flertal i Børne- og Uddannelsesudvalget sendte mandag et forslag om ændring af skoledistrikter i høring både hos skolebestyrelser og forældrebestyrelser i dagtilbud. Udvalget har ønsket en bred inddragelse af borgerne, og besluttede også, at der skal holdes borgermøder i de berørte områder. Forslagene får betydning for et mindre antal af de 645 børn, der forventes at starte i Hvidovres folkeskoler i skoleåret 2024/25.

- Når vi nu går ind og foreslår ændringer i skoledistrikterne, så er det for at sikre, at vores skoler har de bedst mulige rammer for at give alle elever en skolegang med høj kvalitet. Distriktsjusteringer er et af de værktøjer, vi som kommune har, til at sikre, at der er en god fordeling af elever i kommunens skoleklasser. Jeg har været glad for at opleve en konstruktiv tilgang i udvalget, og jeg vil gerne kvittere for et godt samarbejde om at finde løsninger, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Sara Benzon.

De forslag, der nu bliver sendt i høring, skal sikre, at Hvidovres skoler kan rumme det store antal skolestartere, der er til næste år. Derfor er udgangspunktet, at eleverne skal fordeles, så der er plads nok til dem alle på Hvidovres ni folkeskoler. Samtidig skal der tages højde for, at der forventes at blive indført et klasseloft på 26 elever per klasse for 0.-2. klasse fra skoleåret 2024/2025.

I det centrale Hvidovre foreslås, at nogle af de børn, der skulle være startet på Gungehusskolen i stedet starter på Præstemoseskolen for at sikre en ligelig fordeling af skolebørn på skolerne også fremadrettet. Der arbejdes på at gøre Præstemoseskolen til en 3-sporet skole, ligesom Hvidovres andre skoler.

I Hvidovre Syd er der plads til flere elever på Engstrandskolen, der tidligere har huset kommunens 10. klasse center, som nu er placeret på Ungdomsskolen. Derfor forslås det at flytte elever, der skulle være startet på Dansborgskolen, som har udsigt til ellers at få fire skolestartsklasser næste år. Det foreslås på samme måde at lade nogle af de børn, der skulle være startet på Langhøjskolen, starte på Engstrandskolen.

- Jeg ved, at der er forældre, der er bekymrede for trafiksikkerheden på deres børns skoleveje. Det er noget, vi er meget opmærksomme på, og det er klart, at hvis vi beslutter, at der er børn fra det nuværende Dansborg skoledistrikt, der om et år skal krydse Gl. Køge Landevej for at gå på Engstrandskolen, så vil vi sørge for, at skolevejene bliver gennemgået og gjort så sikre som muligt, siger Sara Benzon.

Udvalget besluttede, at det skal afklares, hvordan de pladsproblemer Frydenhøjskolen ser ud til at kunne få fra skoleåret 2024 og frem, bedst løses. Et forslag om, at adresser i området fra Egevolden nr. 110 og opefter og området omkring Frydenhøjparken flyttes til Enghøjskolen, skal sendes i høring.

Det samme skal et forslag om at afdække muligheden for at flytte K-klasserne (specialklasser) fra Frydenhøjskolen til Engstrandskolen.

Forslagene til skoledistriktsændringer er i høring i de berørte skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud og hos de faglige organisationer fra den 13.-26. juni, og skal behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august.