NYT SORTERINGSANLÆG GIVER MENING

 NYT SORTERINGSANLÆG GIVER MENING

Borgmester ANDERS WOLF ANDRESEN med svar til Tina Cartey Hansen:

LÆSERBREV: I sidste uges avis skrev Tina Cartey Hansen om planerne i ARC om at etablere et eftersorteringsanlæg, som et flertal af Kommunalbestyrelsen godkendte på sit seneste møde.

Baggrunden for beslutningen er et ønske om at stå ved det fællesskab, som vi har i ARC (Amager Ressourcecenter). Aftalen om et eftersorteringsanlæg blev lavet allerede i 2018, og økonomien hertil blev vedtaget i 2020. Hvidovre har således ad flere omgange godkendt planerne og står med den nye beslutning altså ved de aftaler, vi har indgået med de øvrige ejerkommuner.

Og det giver også mening set med klimabrillerne på. Formålet med eftersorteringsanlægget er nemlig, at der skal sorteres endnu mere affald og brændes mindre. Det er godt for både klima og miljø, når vi passer på ressourcerne og genbruger mere.

Erfaringer fra andre kommuner, der i flere år har haft en veludbygget affaldsindsamling, er, at der trods stor indsats og gode intentioner fortsat er store mængder af genanvendeligt affald i restaffaldet. Et sorteringsanlæg giver netop mulighed for at eftersortere restaffaldet, så vi kan genbruge ressourcerne i affaldet.

Jeg tror ikke, at det nye sorteringsanlæg på ARC vil få Hvidovres borgere til at sortere mindre. Langt de fleste har allerede taget den grønne dagsorden til sig og forstår nødvendigheden af, at vi alle må gøre en indsats for at passe på vores ressourcer.

Og selvom vi på nuværende tidspunkt lever op til de nationale krav for genanvendelse af affald, så kan det ændre sig. Kravene stiger, så selvom vi lige nu vurderer, at Hvidovre ikke har behov for at være en del af et eftersorteringsanlæg, så kan det blive nødvendigt i fremtiden. Derfor giver det god mening at bakke op om det nye anlæg, så vi kan bruge det, hvis vi får behovet.

Både København, Frederiksberg og Tårnby kommuner har vurderet, at eftersorteringsanlægget er nødvendigt, for at de kan leve op til målene for genanvendelse, og vi kan selv få brug for anlægget på et tidspunkt for at leve op til de nationale krav til sortering. Så selvom vi i Hvidovre ikke har behovet nu, er vi med beslutningen solidarisk med vores nabokommuner – og hjælper dem med at nå vores fælles grønne mål.

Venlig hilsen

Borgmester Anders Wolf Andresen