Nyt specialtilbud til børn skal have navn

 Nyt specialtilbud til børn skal have navn

Nyt specialtilbud og ny afdeling af specialtilbud til børn med autismespektrumforstyrrelser anbefales at blive kaldt Stjernen

Hvidovre Kommune er i færd med at etablere et specialdagtilbud og en ny afdeling af specialskoletilbuddet Huset i midlertidige lokaler på Hvidovre Enghavevej.

I den forbindelse skal de to specialtilbud have navne og her foreslår Hvidovre Kommune politikerne at tilbudene opkaldes Stjernen.

- Specialdagtilbuddet, der oprettes efter servicelovens § 32, er målrettet børn med nedsat og varig psykisk funktionsevne. Den konkrete målgruppe er børn med autismespektrumforstyrrelser og nedsat kognitiv funktion. Specialdagtilbuddet bliver organisatorisk forankret i Center for Børn og Familier, fremgår det af den sagsfremstilling, som Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) tirsdag tog stilling til.

Specialskoletilbuddet er henvendt til børn i indskolingsalderen, og er også målrettet børn med autismespektrumforstyrrelser og nedsat kognitiv funktion. Den etableres som en ny afdeling af det eksisterende specialskoletilbud Huset, der er en del af Avedøre Skole og dermed organisatorisk forankret i Center for Børn og Familier. Den ny afdeling vil få samme leder som det eksisterende specialskoletilbud Huset.

Genkendeligt navn

Begge tilbud tager imod de første børn i august måned 2023. Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) skal derfor træffe beslutning om navn på de to tilbud, så tilbuddene kan omtales ved navn ved rekruttering af medarbejdere og overfor kommende børn og forældre i de to tilbud.

- Administrationen foreslår, at tilbuddene navngives henholdsvis ”Specialdagtilbuddet Stjernen” og ”Huset, afdeling Stjernen”. Begge forslag tager udgangspunkt i navnet ”Stjernen”, som også var navnet på den vuggestueafdeling, der tidligere var i bygningen. Når ”Stjernen” fortsat indgår i navnet på begge tilbud, er det for at skabe genkendelighed bl.a. i forhold til den geografiske placering, idet mange i kommunen kender bygningerne. Samtidig viser det også, at der er en tæt faglig sammenhæng mellem tilbuddene, selvom det indholdsmæssigt og organisatorisk er to forskellige tilbud, står der i sagsfremstillingen til BUU.

Hvidovre Kommunes administration bemærker endvidere i sagsfremstillingen:

- ”Specialdagtilbuddet Stjernen” signalerer en faglig tyngde i tilbuddet svarende til målgruppen. Administrationen bemærker, at tilsvarende tilbud i andre kommuner også benytter sig af benævnelsen ”specialdagtilbud” om dagtilbud oprettet efter servicelovens §32. ”Huset, Afdeling Stjernen” signalerer et tydeligt tilhørsforhold til specialskoletilbuddet ”Huset” under Avedøre Skole, som allerede er kendt i kommunen, og som den ny afdeling er en del af, står der i sagsfremstillingen.

Beslutningen i BUU blev truffet efter redaktionens deadline.

 

red