– Økonomien er stram, men vi må passe på hinanden i Hvidovre...

– Økonomien er stram, men vi må passe på hinanden i Hvidovre...

Nytårshilsen fra borgmesteren: Alle besparelser kunne aflyses med en anden politik fra regeringen, der har kostet os ca. 100 millioner i Hvidovre

Kære medborgere og medarbejdere i Hvidovre Kommune.

Så har vi rundet endnu en juleferie med tid til familien og vennerne og et nyt år står for døren. Det sker alt i mens verden er præget af uro og usikkerhed, krig i Ukraine, konflikt i Israel og Palæstina, inflation og usikre tider i økonomien.

Samtidig er kommunernes økonomi og velfærd hårdt presset alt i mens regeringen giver 10 mia. kr. i skattelettelser. I runde tal svarer det til 100 mio. kr. i Hvidovre og hvis vi fik de penge til velfærd i kommunen så ville alle besparelser kunne aflyses. Men regeringen vil det anderledes. Det er skuffende, men når alt kommer til alt, så er det vigtigste i Hvidovre at vi passer på hinanden, på vores ældre, vores børn. At vi fokuserer skarpt, så det er kernevelfærden vi værner om.

Det er derfor vores budget i kommunen for 2024 ikke kun er trælse besparelser, men også er 50 mio. kr. til hjemmepleje, sygepleje og det specialiserede område – eksempelvis 7,5 mio. kr. oven i budgettet til hjemmepleje af vores ældre og 6,5 mio. kr. til det specialiserede børneområdes budget. Fordi måske særligt i lidt mere økonomisk trængte tider skal vi måles på vores omsorg for vores ældre, syge og de af os med særlige behov.

Hvidovre er et fællesskab. Vi er sammen om Hvidovre.

Pejlemærket for 2024

Hvidovre er mit hjem. Det er her, jeg er glad for og stolt af at min datter vokser op. I trygge rammer og tæt på storbyen.

For vores børn er ægte voksenkontakt afgørende, og her træder loven om minimumsnormeringer i kraft 1. januar. På de foreløbige tal fra Danmarks Statistik baseret på 2022-tal, der lever vi i Hvidovre Kommune op til det kendte krav om 1 pædagog til 3 børn i vuggestuen og 1 pædagog til 6 børn i børnehaven. Men et langt vigtigere pejlemærke er, hvad den reelle normering faktisk er og den følelse, vi som forældre har i maven, når vi afleverer vores børn om morgenen. Derfor kommer det til at være et helt afgørende pejlemærke for 2024, at sikre reelle gode normeringer vi kan se og mærke og ikke kun en statistisk beregning.

Og så skal vi passe på de svageste og sikre bedre omsorg for de ældre, som hver dag skal mødes af hjemmehjælpere, sygeplejersker og sosuer, som de kender, og som har tid. Tid, tillid og tryghed skal være nøgleord i ældreplejen.

Derfor har vi i den seneste tid været i gang med forsøg med det, der kendes som “faste teams”. Altså en fast lille gruppe af medarbejdere, der hjælper hinanden og kommer hos en fast gruppe af borgere, så de bedre lærer den enkelte borger at kende og så hjemmet hos den ældre ikke får karakter af en banegård. Erfaringerne fra dette forsøg skal i 2024 omsættes, så endnu flere af Hvidovres ældre oplever at få besøg af en hjemmehjælper de kender og med bedre tid.

Vi har i 2023 fået gode erfaringer med at lade unge mennesker have fritidsjob på vores plejehjem, hvor de udover at gøre hverdagen lidt sjovere i det sociale samspil med de ældre, så også får en lille uddannelse og noget erfaring med, der forhåbentligt gør at nogen af dem senere vælger et fast job på et af vores plejehjem.

Successen med fritidsjob på plejehjemmene har ført til at vi nu har besluttet at se på det i forhold til dagtilbud også. Manglen på uddannede pædagoger skal vi tage meget seriøst. Det handler om vores børns hverdag og opvækst. Det er et blandt flere tiltag vi skal gøre i 2024 for at sikre at vi har de medarbejdere som der skal til for at vores børn og ældre får en god hverdag, men også for at arbejdspresset ikke bliver for stort og vores medarbejdere går ned med stress. Derfor skal vi også have en seniorpolitik i 2024, der gør det muligt for ældre medarbejdere at blive lidt længere, hvis de vil.

Biogrønt og trafikken

Jeg drømmer om at Hvidovre bliver en mere grøn kommune, hvor vi har langt flere vejtræer og blomster og som går forrest på klimaindsatsen. Derfor er jeg meget stolt af det grønne samarbejde vi i kommunen har sammen med en række virksomheder på Avedøre Holme, der eksempelvis har ført til at nogle virksomheder har udlagt arealer til biodiversitet, så Avedøre Holme udover en række truede og fredede plante- og dyrearter nu også tæller over 100 forskellige insektarter. Det er blot et skridt på vejen til at gøre Avedøre Holme til Danmarks grønneste erhvervsområde.

Der er i 2023 trafiksaneret på den sydlige del af Hvidovrevej mellem Friheden og Brostykkevej med vejtræer og planter. Vi har også aftalt i budgettet for 2024 at øge midlerne til grøn trafiksanering og give ordningen med tilskud til grundejerforeningernes arbejde med dette et serviceeftersyn. Vi har også afsat midler til klimaplan 2045 for Hvidovre Kommune og til at sikre kommunens andel i arbejdet med udrulningen af fjernvarmen til hvidovreborgerne.

Jeg drømmer også om at bekæmpe støjen fra motorvejene ved at overdække dem med solceller – og om at få metroen til Hvidovre. Det lyder måske vildt, men det kan lade sig gøre.

Vi har i 2023 fået udarbejdet konkrete projektskitser, der viser hvordan Amagermotorvejen kan overdækkes med solceller og hvordan en overdækning af Holbækmotorvejen med solceller kan kombineres med en metrostation ved Hvidovrevej og Hvidovre Hospital.

Nu skal 2024 handle om at påvirke beslutningstagere i Folketinget, EU og Københavns Kommune om at de skal tage del i projekterne og finansieringen. Særligt Amagermotorvejens udvidelse til 10 spor bliver en vanvittig stor støjbelastning for os i Hvidovre og de såkaldt støjreducerende tiltag der er lagt op til fra Folketingets side er helt utilstrækkelige. Derfor bliver det vigtigt at vi i 2024 får overbevist folketingspolitikerne om at gå i gang med en overdækning som Vejdirektoratet på borgermødet på Hvidovre Gymnasium præsenterede tidligere på året at de var parate til at gå i gang med, hvis folketingspolitikerne giver dem lov og pengene til det.

Vi har også aftalt i budgettet for 2024 at vi vil indføre fartgrænser på 40 km/t, hvor det er muligt af hensyn til trafiksikkerheden og dæmpning af vejstøj. I villakvarterer og på veje i nærheden af skoler skal fartgrænsen sænkes til 30 km/t.

En tak til mange

Her ved overgangen til det nye år vil jeg også ønske HIF held og lykke med anden halvdel af superligasæsonen. I Sommeren 2023 blev der gjort en gigantisk indsats fra HIF, kommunen og mange andre for at sikre det, der synes umuligt: At blive klar til den første superligasæson i Hvidovre i 26 år. Tak til alle involverede. Der skal gøres en ekstraordinær indsats på banen for at sikre endnu en sæson i landets bedste række. Jeg krydser fingre.

Tak til medarbejderne i vuggestuer, plejehjem, hjemmeplejen, på rådhuset og mange andre steder, der passer godt på os og dem vi har kære og nærmest. I får ikke altid den belønning og anerkendelse i fortjener.

Jeg vil gerne sige tak til politikerne i kommunalbestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. Vi er ikke altid alle enige om alt. Men det vigtige er, at vi tager beslutninger med fokus på Hvidovres borgere og vores fælles fremtid.

Jeg startede med den uro vi ser ude i Verden. Helt konkret møder vi her i Hvidovre Ruslands krig mod Ukraine ved de flere hundrede ukrainske flygtninge, vi giver husly i Hvidovre. Derfor vil jeg gerne sige tak til alle borgere, for at tage så godt imod dem og en særlig tak til alle de frivillige og kommunens medarbejdere på området. Sammen kan vi mere. Et godt nytår og håbet om et frit og fredeligt Ukraine vil jeg ønske alle Ukrainere.

Jeg har været på barsel i tre måneder og det har været en fantastisk tid med vores lille Sofie. Men nu glæder jeg mig til at komme tilbage til borgmestergerningen her efter nytår - noget jeg har givet mange tanker, når den lille har sovet eller vi har været på løbetur i Hvidovre. Tak til Søren Friis Trebbien for at tage godt vare på posten i mens.

Jeg håber jeg med ovenstående med fokus på bl.a. bedre normeringer i dagtilbudene, mere tid i hjemmeplejen og flere små og store indsatser for klima og biodiversitet har givet et indblik i mine tanker og planer for 2024.

Vi er sammen om Hvidovre.

Godt nytår!

Anders Wolf Andresen

Borgmester

 

Borgmester Anders Wolf Andresen er tilbage i borgmesterstolen.