Økonomien er udfordret: Stor opgave venter Kommunalbestyrelsen

Økonomien er udfordret: Stor opgave venter Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen trækker nu i arbejdstøjet til forhandlinger om kommunens budget for 2024 og kommende år. Og det bliver en stor opgave, for økonomien er udfordret

Kommunalbestyrelsen er tilbage fra sommerferie, og materiale om Hvidovre Kommunes budget er sendt ud til de høringsberettigede råd. Snart går de politiske forhandlinger om kommunens økonomi i 2024 og årene frem til 2027 i gang, og der bliver nok at tage fat på.

– Som jeg tidligere har sagt, så vil kommunens økonomi blive udfordret i de kommende år – af stigende udgifter til det specialiserede område, prisstigninger generelt og fortsat stigende udgifter til ældre- og sygepleje. Derfor håber jeg, at vi i fællesskab i Kommunalbestyrelsen kan finde de løsninger, der får enderne til at mødes, uden at det går ud over kernevelfærden, siger borgmester Anders Wolf Andresen, som derfor har inviteret alle Kommunalbestyrelsens partier til dialogmøder om budgettet.

Særligt de voksende udgifter til det specialiserede socialområde er en tilbagevendende udfordring, som alle landets kommuner kæmper med. Kommunernes Landsforening har i flere år rejst problemet over for regeringen, men der kommer ikke flere penge til kommunerne til at dække de stigende udgifter.

– Det er en kæmpe udfordring, især i en ny økonomisk virkelighed, hvor vi generelt oplever stigende udgifter og faldende indtægter i Hvidovre Kommune, påpeger Anders Wolf Andresen.

Sværere end først antaget

Opgaven med at få budgettet til at gå op er blevet lidt sværere end først antaget. Nye oplysninger om kommunens indtægter viser nemlig, at de bliver væsentligt lavere end forventet, da bolig- og befolkningsudviklingen sker langsommere end forudset.

I sidste års budget blev der allerede indregnet et kassetræk på 55 mio. kr. for at dække de stigende udgifter, men med de nye beregninger vil kassetrækket blive på ca. 80 mio. kr., hvis der ikke findes yderligere besparelser. Også i de efterfølgende år vil der blive behov for et større kassetræk end forudsat sidste år.

– Vi har i Kommunalbestyrelsen allerede besluttet at bruge af den samlede kassebeholdning for at holde hånden under velfærden, og derfor bruger vi mere, end vi egentlig har af indtægter. Men det er jo ikke noget, vi kan gøre hvert år, for så bliver kassen hurtigt tom. Vi skal derfor bruge pengene på at investere forebyggende og gøre tingene smartere, så vi kan holde udgifterne nede og bevare vores velfærd, understreger Anders Wolf Andresen.

Derfor besluttede partierne bag budgetforliget allerede tidligere på året at sætte gang i arbejdet med kloge investeringer for at finde et økonomisk råderum på 300 mio. kr. over fire år. Det beløb ser dog nu ikke ud til at være tilstrækkeligt i den nye økonomiske virkelighed.

– Så vi trækker selvfølgelig i arbejdstøjet, og jeg håber, at hele Kommunalbestyrelsen i fællesskab vil løfte opgaven, siger Anders Wolf Andresen.

Borgernes ideer er med

I den kommende tid skal politikerne nu holde fælles møder, hvor de sammen kan blive klogere på både udfordringer og muligheder, og hvor de også vil gennemgå de idéer og forslag, som de politiske udvalg behandlede på møder i juni samt nye ideer og forslag, der er kommet.

Alt budgetmateriale ligger på hvidovre.dk, så alle har mulighed for at se, hvad de høringsberettigede råd har fået sendt ud til høring. Senere vil også de enkelte høringssvar være tilgængelige på hjemmesiden. På Deltag Hvidovre har borgere kunnet komme med ideer til kommunens budget, og disse forslag indgår også i høringsmaterialet.

– Jeg vil gerne kvittere for de input, der er kommet, og de vil indgå i det videre arbejde med budgettet, fastslår borgmesteren.

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2024 finder sted den 5. september. Den 3. oktober bliver budgettet endeligt vedtaget.