Ønsker tilskud til hjemmepasning

 Ønsker tilskud til hjemmepasning

- Vi vil gerne sikre gode forhold for familierne her i børnenes og familiernes by, skriver den konservative byrådsgruppe

Gruppe C ønsker, at der i Børne- og Uddannelsesudvalget samt i Økonomiudvalget drøftes muligheden for at tilbyde økonomisk tilskud til hjemmepasning af egne børn, skriver den konservative byrådsgruppe, der har bedt om at medlemsforslaget kommer på dagsordenen til KB mødet den 30. januar.

- Under budgetprocessen for budget 2024 spurgte vi fra konservativ side til økonomiske beregninger for pasning af børn i eget hjem. Det fik vi d. 11/9 et notat på, der ligger som spørgsmål 14 under budgetspørgsmål, lyder det fra den konservative byrådsgruppe.

- Som det fremgår af budget 2024, er hjemmepasning ikke en del af budgettet. I Det Konservative Folkeparti vægter vi familiepolitikken højt, og vi vil gerne sikre gode forhold for familierne her i børnenes og familiernes by. Hertil hører efter vores opfattelse også frihed og selvbestemmelse til at indrette den måde, man vælger at være en familie på.

- Lokalt kan vi f.eks. ikke bestemme over barselsreglerne, men vi kan yde økonomisk tilskud til personer, der efter endt barsel ønsker at passe deres børn hjemme. Det er op til den enkelte kommune, om man vil give tilskud til, at forældre selv passer deres børn. Det er også op til den enkelte kommune at bestemme tilskuddets størrelse. I den lave ende giver nogle kommuner knap 3.000 kroner i tilskud, mens andre kommuner giver op omkring 8.000 kroner.

- Faktisk er det fra årsskiftet muligt at få tilskud til hjemmepasning af børn i 82 ud af 98 kommuner i Danmark. Hvidovre er som nævnt ikke en af dem. Det skurrer ærlig talt i vores ører.

- Derfor stiller vi forslag om, at der i Børne- og Uddannelsesudvalget laves en sag, hvor vi kan drøfte fordele og ulemper ved hjemmepasning, samt de økonomiske konsekvenser baseret på eksempler fra sammenlignelige kommuner. Herunder hvor mange der i de forskellige kommuner pt. gør brug af tilbuddet, barnets udvikling, hvilke krav der stilles til hjemmepasserens danskkundskaber, tilsynspligt for kommuner m.m.

- Da forslaget har en økonomisk konsekvens, foreslår vi, at det ligeledes behandles i Økonomiudvalget, hvor udgangspunktet bør være de økonomiske konsekvenser i form af færre skatteindtægter, udgifter til institutioner, der måtte komme til at mangle børn på baggrund af forslaget og lign, slutter den konservative byrådsgruppe.

Målet er at få sagen behandlet inden sommerferien 2024 så en evt. implementering kan indgå i budgetprocessen for budget 2025.

Foto: Den konservative KB-gruppe