Opgradering af stadion bliver dyrere end forventet

 Opgradering af stadion bliver dyrere end forventet

Sikkerhedsmæssige krav om bl.a. ekstra flugtveje giver ekstra udgifter

Arbejdet med at gøre Hvidovre Stadion klar til Superliga-brug er i fuld gang, men nu viser det sig, at opgaven bliver dyrere end forventet. En række øgede krav til brandsikkerhed betyder nemlig, at der skal etableres en ekstra tribune og ekstra flugtveje – tiltag, der løber op i 10 mio. kr. ekstra.

- Sikkerheden er altafgørende, så vi skal selvfølgelig leve op til alle krav, så hjemmekampene kan afvikles på en fuldt forsvarlig måde, understreger borgmester Anders Wolf Andresen, som dog ærgrer sig over, at der nu skal findes ekstra finansiering.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi nu skal ud og finde ekstra penge, men det skyldes forhold, der var svære at forudse. Der er en stor kompleksitet i projektet på grund af lokale forhold, hvor vi fx gerne vil passe på de eksisterende træer og sikre, at atletikbanen fortsat kan bruges. Og med de øgede sikkerhedskrav stiger prisen desværre, siger Anders Wolf Andresen.

Som del af stadiontilpasningen skal tilskuerkapaciteten øges fra ca. 6.600 til 10.000 tilskuere. Oprindeligt blev der lavet et projekt med 4 ekstra tribuner, og der blev indhentet en forhåndsgodkendelse til projektet fra en certificeret brandrådgiver. Prisen blev herefter estimeret til ca. 5,7 mio. kr.

I der videre arbejde med projektet dukkede der dog uforudsete justeringer op, hvilket skabte yderligere sikkerhedsmæssige krav til fx afstand, flugtveje samt såkaldte bølgebrydere for hver tilskuerrække. De skærpede sikkerhedsforanstaltninger har betydet en omfattende udvidelse af projektet fra oprindeligt 4 til 5 tribuner, der desuden alle har fået tilføjet en ekstra bagudvendt flugtvejstrappe. Flugtvejene skal bl.a. muliggøre, at stadion skal kunne tømmes for publikum på 8 minutter.

De justeringer løber altså op i yderligere ca. 10 mio. kroner, og Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, hvor de ekstra penge skal findes.

4,2 millioner kroner kan dog findes inden for det allerede afsatte budget, for selvom tribunerne bliver dyrere, så er andre elementer af projektet blevet væsentligt billigere end forventet:

Der er afsat 2 mio. kr. til udskiftning af stadions græstæppe, men da græsset i dag er i betydelig bedre stand end forudset i foråret, forventes det, at en endelig klargøring af græstæppet inden sæsonstart kan udføres for ca. 0,5 mio. kr.

Der er afsat 2,1 mio. kr. til etablering af VIP-faciliteter, men etableringen er mindre omfattende end forventet og vurderes at kunne udføres for ca. 0,9 mio. kr.

Der er afsat 5,7 mio. kr. til opsætning og leje af tribuner. Udgifterne til tribuneleje bliver dog ca. 1,5 mio. kr. mindre end forventet, da den kommende Superligasæson er kortere end normalt, hvorfor lejeperioden vil være kortere end budgetteret.

Der resterer herefter merudgifter til etablering af tribunerne på ca. 5,8 mio. kr.

Trods de skærpede sikkerhedsforanstaltninger arbejder Hvidovre Kommune på at holde den oprindelige tidsplan for projektet.

Foto: Mange mennesker vil nok igen finde vej til Pro Ventilation Arena for at se Superligafodbold - og derfor skal de sikkerhedsmæssige krav også være opfyldt.