OVERDREVET SNOBBERI

OVERDREVET SNOBBERI

Ugens kommentar af Niels Erik Madsen

Der er ikke kun gået inflation i at få ændret personlige fornavne og efternavne. De senere år er det også kommet på mode at ændre navne på offentlige bygninger m.v., og helst så det ikke kan identificeres med hvad der er inde i dem.

Der er masser af eksempler på denne næsten sygelige trang til at mystificere tingene, eller skal vi kalde det kultursnobberi af øverste skuffe?. Et slående lokalt eksempel er vel "KOMETEN", der tidligere havde det gode danske navn Medborgersalen eller Medborgerhuset. Det blev altså omdøbt af dem der mener at have patent på finkulturen i Hvidovre, til "KOMETEN". Og det uanset det hverken ligner en sådan tingest, endsige er det. Kultursnobberne bag ændringen begrundede dengang ændringen med at "flere optrædende syntes, navnet Medborgerhuset er gammelt og nedvurderende". Vorherre bevares, - bygningen må altså ikke benævnes efter det den er og anvendes til?

Undertegnede har i øvrigt mange gange talt med såvel skuespillere, sangere og musikere ved deres optræden på stedet, og spurgt, om de fandt navnet "Medborgerhus" ringe og nedvurderende? Svaret har hver gang været: "Nej, det er jo det salen fungerer som!"

Nu er så den næste navneændring på bedding, idet nogle usædvanligt lyse hoveder i Brugerrådet i Aktivitetscentret i Hvidovregade mener, at det pinedød er på tide, at centret skal have et andet og nyt klingende navn. Der er udskrevet en konkurrence, så det bliver spændende, hvad de så kan hitte på af fjumrerier, der ikke har en dyt at gøre med dette udmærkede aktive center for ældre medborgere?.

Nu vi er i gang kunne vi såmænd tilføje et par nye forslag til ændringer af bl.a. kommunale bygninger og funktioner: Lad os starte med Hvidovre Rådhus, der passende kan omdøbes til TABERNAKLET. Biblioteket må have navnet VIDENSTURBINEN, mens Sundhedscentret kunne omdøbes til REKONVALENSIA. Med i købet kan man så bare give Hvidovre Avis/Lokalavis navnet HAVARTI NUNTIUS, så vi kan komme helt ud i det forjættede ingenting.

 

nem