Overlevelsesstrategi: Hvidovre Gymnasium & HF fusionerer med Next

Overlevelsesstrategi: Hvidovre Gymnasium & HF fusionerer med Next

Hvis fusionen godkendes af ministeren, fordobles skolens elevantal - desuden vil der komme flere ungdomsuddannelser på skolen

Lyt til interviewet i sin helhed her

 

Hvis alt går efter planen, vil Hvidovre Gymnasium & HF (HvG&HF) fra 1. januar 2024 fusionere med Next i Ishøj. Det betyder, i følge formanden for det lokale gymnasiums bestyrelse, Anders Liltorp, en enestående styrkelse af det lokale gymnasium.

Hvidovre Avis har talt med Anders Liltorp og spurgt ham om planerne for sammenlægningen for de to uddannelsesinstitutioner på Vestegnen.

Gymnasium vokser til campus

Hvad handler nyheden på HvG&HF om?

- Det handler om, at Hvidovre Gymnasium & HF bliver meget større og får et stort ungemiljø med ungdomsuddannelser herude. Udover gymnasiet, altså STX og HF, så får vi også HHX og HTX. I det hele taget bliver der flere muligheder for både Hvidovres og Vestegnens unge her på gymnasiet.

Hvordan vil I gøre det?

- Vi er indgået i et samarbejde med Next, hvor vi så fusionerer. Next har i forvejen Sydkysten i Ishøj. Og så flytter de simpelthen en stor portion af deres aktiviteter herud til Hvidovre for at lave et helt campus.

Hvor længe har I arbejdet på det?

- Det er faktisk ikke engang så længe, men siden august har vi kunnet se på nogle af elevoptagstallene, at hvis ikke vi handlede nu, så ville vi, for at sige det helt ærligt, på et tidspunkt være nødt til enten at lukke eller splitte gymnasiet op. Så vi kontaktede rektor, Ole, som er direktør i Next, og spurgte til, om det kunne være en tanke at lave et samarbejde, måske en fusion. Derfra gik det rigtig hurtigt, for de var positive overfor den idé.

Samme problematikker

Hvad betyder det for dem at fusionere med HvG&HF?

- Grundlæggende står Sydkysten og HvG&HF med de samme problematikker. Vi er nuloptagsgymnasier, som vil sige, at vi sidste år ingen elever fik. Meningen var så, at man skulle lave en ny elevfordelingsaftale, som ville sikre, at der kom flere elever. Så man skulle lave en frisk start på både HvG&HF og andre gymnasier - også ude i Ishøj.

- Men den aftale blev aldrig til noget - og så er gode råd dyre. Men der er vi jo ikke bygget til bare at give op. Så vi har afsøgt alle muligheder - en af dem var, at få muskler nok til at sikre gymnasiale uddannelser på Vestegnen og i Hvidovre. Vi er en by på over 50.000 borgere, så det er jo helt gak, hvis vi ikke har et lokalt gymnasium her. Så vi rakte hånden ud (til Next, red.). HvG&HF har til gengæld så meget, som talte for muligheden for at kick-starte det hele igen. Det arbejde, vi har gjort på HvG&HF, er meget omfattende - på trods af de udfordringer, vi har haft. Lærerne har udviklet i en grad, man nærmest tror er løgn, med fokus på klima, bæredygtighed, fællesskab og handlekraft. Dertil er der lokationen - en flot bygning med virkeligt gode faciliteter.

Så Next havde ikke noget imod at flytte?

- Først var Next måske mere til finde et nyt fælles sted, men da de havde været herude og set, at vi har også det samarbejde med fjernvarmen, så var der jo ingen tvivl om, at det her sted har så meget potentiale. Det har det hele tiden haft. Vi har bare ikke lokalt haft musklerne til at kunne kick-starte og genstarte fortællingen om Hvidovre Gymnasium.

Ikke nok unge

Hvordan har det egentlig været herude?

- Vi havde et ministerbesøg af Mattias Tesfaye og undervisningsordførerne. Der hørte de fra eleverne, hvad der har været hovedproblemet. Da vi talte om elevdemokrati, så sagde de selv, at problemet er, at vi ikke er nok til f.eks. at kunne lave aktivitetsudvalg, elevrådsarbejde, og det som skaber kultur på et gymnasium og en ungdomsuddannelse.

- Og det er i virkeligheden hovedet på sømmet. Der er simpelthen ikke nok unge mennesker. Dem der er her, er super dygtige og alt er godt, men de er ikke nok og så sker der det med det faglige og studiemiljøet - det ryger. Som vi lige kunne høre (på vejen ind, red.) så var der kun seks til sidste fredagscafé, og det er jo sådan noget, som gør, at så får du ikke vendt en fortælling om gymnasiet. Vi har simpelthen brug for, at der er unge mennesker. Der skal være liv med alt det, der fører med.

Ved I om sammenlægningen bliver en realitet?

- Nej, det ved vi ikke. Ministeren skal jo godkende det, men jeg vil sige det sådan: At hvis ikke ministeren godkender det her, jamen så er han direkte med til at lukke to gymnasier på Vestegnen.

Så ministeren er informeret om de her planer?

- Normalt kræver en fusion og en screenings-ansøgning igennem ministeriet mange måneders, nogle gange et helt års forarbejde. Det, at det er gået så hurtigt, siger jo også, at ministeren og ministeriet er klar over, at det her er det rigtige at gøre. Og at vi i HvG&HF handler med rettidig omhu, De har en indsigt i og forståelse for, at mens der er kræfter og muskler, så er det nu, man skal skabe noget nyt.

Starter i 2024

Kan du ridse tidsplanen op?

- Søren, som er vicerektor nu, bliver konstituerede rektor. Pr. 1.1. så er fusionen forhåbentlig en realitet. Så fortsætter driften, som den plejer, frem til elevernes sommerferie både på Sydkysten og Hvidovre Gymnasium. Men så skal man bruge tiden fra januar og indtil sommerferien, på hvordan vi praktisk får flyttet alle de ansatte lærere til HvG&HF, og også de studerende. Det kræver en masse arbejde man skal mødes og blive enige om. Og så skal vi jo også i Hvidovre Kommune samarbejde med Next, fordi jeg ved, der er nogle planer om at prøve at åbne ud mod Byvej. Der har jeg som lokalpolitiker lagt hovedet på blokken og sagt, at det vil jeg meget gerne være med til at kæmpe for.

Hvad betyder det at åbne ud mod Byvej?

- Der ligger nogle konkrete planer om at lave indkørsel den vej fra. For vi må jo sige det, som det er: Folk som ikke kender stedet, de bliver ikke synderligt imponeret over bygningerne og stedet. Når man kommer til vores nuværende indkørsel, så syner det egentlig ikke særlig positivt. Der vil jeg sige, også som bestyrelsesformand, har vi fået fjernet noget buskads ud mod Byvej, så man kan se gymnasiet og at den flotteste hovedindgang ligger modsat der, hvor man kommer ind, Det vil give en anden fortælling og et andet indtryk.

Elevtallet stiger

Har I nogen beregninger for elevtallet fremadrettet?

- Jeg har ikke det præcise elevtal, men jeg ved, at HHX og HTX, som er på Sydkysten, faktisk er rimelig godt søgt. Så der vil komme en del elever der. Så det vil betyde, at så vil der være 500-600 elever lige pludselig - så er det pludselig en stor skole og at der kommer et helt andet liv, mange flere elever. Og så vil der være mulighed for at få skabt det her cafémiljø og studiemiljø, fester og arrangementer. Så det glæder jeg mig bare til.

Foto: Anders Liltorp, formand for bestyrelsen på Hvidovre Gymnasium & HF, har i et stykke tid båret på en hemmelighed om sammenlægning af to ungdomsuddannelsesinstitutioner.

key