Overvejer genindførelse af Store Bededag som skolefridag

Overvejer genindførelse af Store Bededag som skolefridag

Kommunal-bestyrelsen skal snart tage stilling til, om elever skal have Store Bededag i 2025

Center for Skole og Uddannelse i Hvidovre har fremlagt et dagsordenspunkt vedrørende ferie- og fridagsplanerne for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028.

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. oktober 2023 er spørgsmålet om at genindføre Store Bededag som en fridag for kommunens folkeskoleelever blevet sendt til udvalgsbehandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Ændringsforslaget om at genindføre Store Bededag som en skolefridag, der blev fremsat af DF på kommunalbestyrelsesmødet, har udløst en omfattende undersøgelse fra administrationen. Undersøgelsen fokuserer på konsekvenserne af at give eleverne fri på Store Bededag og i stedet ændre en anden fridag til en skoledag for at opretholde kravet om 200 skoledage om året.

Konsekvenser for eleverne

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at gøre Store Bededag til en fridag, vil det, i følge Hvidovre Kommunes administration, påvirke elevernes skoleskema for de kommende år.

Den regeringsbestemte afskaffelse af Store Bededag har ført til, at både lærere og pædagoger på Hvidovres folkeskoler skal arbejde en ekstra dag om året. Dette betyder konkret en forøgelse af årsnormen for medarbejderne, så selv om eleverne eventuelt vil bibeholde en fridag på Store Bededag, så vil medarbejderne ikke opleveekstra feriedage, da årsnormen er blevet opskrevet.

- Dette har økonomiske konsekvenser for lønudgiften, men ingen direkte indflydelse på placeringen af elevernes fridage, beskriver Hvidovre Kommune en af konsekvenserne ved at genindføre Store Bededag for kommunens skoleelever.

Konsekvenser for forældrene

Kommunens administration anfører desuden, at en genindførelse af Store Bededag som en fridag i kommunens skoler kan skabe udfordringer for nogle familier, da mange forældre ikke har fri denne dag. Dog forventes SFO’en at være åben, hvilket vil lette byrden for familierne, da yngre elever kan passes i deres SFO.

Ferie- og Fridagsplaner

Hvis Store Bededag genindføres, skal der udarbejdes nye forslag til ferie- og fridagsplaner for de kommende skoleår. Disse forslag vil blive sendt i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer og forventes at blive behandlet af Kommunalbestyrelsen i foråret 2024.

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da fridagen på Store Bededag erstatter en anden fridag i ferie- og fridagsplanerne. Retsgrundlaget for ændringer i skolekalenderen følger folkeskoleloven og lovgivningen vedrørende konsekvenserne af afskaffelsen af store bededag som helligdag.

Foreløbig er sagen behandlet i Økonomiudvalget, hvor et flertal bestående af F, C og O stemte for genindførelsen. A stemte imod, mens Liste H undlod at stemme. Kommunalbestyrelsen forventes at træffe en endelig beslutning om genindførelsen af Store Bededag som en fridag for folkeskoleeleverne i løbet af de kommende måneder.

 

red