Parkering er et politisk fokuspunkt

Parkering er et politisk fokuspunkt

Af Borgmester ANDERS WOLF ANDRESEN:

LÆSERBREV: I sidste uges avis berørte Ole Strøm Pedersen i et læserbrev et af de emner, vi politikere i Kommunalbestyrelsen er meget opmærksomme på i disse år; nemlig parkering i Hvidovre Kommune.

I den konkrete sag om parkering ved et kommende byggeri på Kvickly-grunden har jeg selv været ude at se på forholdene sammen med Ole, og jeg vil gerne sige tak for hans engagerede input og vilje til at drøfte et relevant emne for lokalområdet.

Der er endnu ikke taget stilling til, om der skal gives dispensation til at etablere færre parkeringspladser ved et nyt byggeri i området. Spørgsmålet har netop været i nabohøring og skal efterfølgende behandles i By- og Planudvalget.

Det er altid en balance at udlægge det rette antal parkeringspladser i en by som Hvidovre. For mange pladser optager unødvendigt meget areal, som i stedet kunne bruges til spændende byrum, grønne områder eller træer, mens for få parkeringspladser skaber irritation og trængsel.

Det er vi opmærksomme på i Kommunalbestyrelsen, og derfor skal vi have en generel drøftelse om parkering i hele Hvidovre Kommune. Vi skal bl.a. drøfte, om der skal ændres i Kommuneplanens parkeringsnorm samt muligheden for at opføre centralt placerede parkeringshuse. Vi skal også se på, om der visse steder med fordel kan indføres p-licenser eller betalingsparkering efter nogle timer, så vi får begrænset den uhensigtsmæssige parkering, herunder parkering fra nabokommunerne.

På den måde ønsker vi at sikre det bedst mulige grundlag for den fremtidige byplanlægning i Hvidovre.

Venlig hilsen

Borgmester Anders Wolf Andresen