PARKERING - ugens dilemma

PARKERING - ugens dilemma

Ugens kommentar af Niels Erik Madsen

KOMMENTAR: Og nu til ugens lokale parkerings-dilemma, fristes man til at skrive.

For der er tilsyneladende snart ikke en uge i Hvidovre, hvor kommunen - og ikke mindst lokalpolitikerne - kan slippe for at forholde sig til et nyt parkeringsdilemma.

For få uger siden handlede det om manglende parkeringspladser ved Hvidovre Station, fordi der er ved at blive opført et nyt boligområde på den tidligere parkeringsplads på Kløverprisvej. I seneste uge var problemet så, at der kommer til at mangle parkeringspladser til gæsterne på Hvidovre Stadion, fordi antallet af parkeringspladser på Hvidovrevej er reduceret.

I denne uge handler det ugentlige lokale parkeringsdilemma så om, at arbejdet med at skabe sikker skolevej ved Gungehusskolen har omkostninger for brugerne af Haveforeningen "Svarø", der netop ligger på Høvedstensvej.

Man kan komme med mange løsningsforslag, lad mig i flæng nævne: Parkeringshuse i Hvidovre, lokal parkeringslicens, krav om at parkere på egen grund, brugerne af Svarø parkerer på kirkegårdens p-plads, stop udbygningen af Hvidovres boligområder - eller kræv en høj parkeringsnorm, lad arbejdsbilen stå på arbejdspladsen, drop bil nummer to, lad i det hele taget bilen stå, gør den offentlige transport bedre, o.s.v. o.s.v......

Uanset hvad man synes en løsning kan være, så kommer man ikke uden om, at der nok skal arbejdes målrettet og langsigtet med at løse parkeringsproblemerne i Hvidovre.

 

 

nem