Parkerings-kapaciteten øges

 Parkerings-kapaciteten øges

Vicedirektør KURT STIG JENSEN med svar til læserbrev om parkering på Hvidovre Hospital

LÆSERBREV: Vi har på Hvidovre Hospital knap 1.800 parkeringspladser, hvoraf mere end 1.000 af dem er uden tidsbegrænsning. Selvom det lyder af rigtig mange, så skal jeg være den første til at erkende, at det ikke altid er nok.

Vores opgave er derfor at sikre, at der både er plads til vores medarbejdere, men i særlig grad også at vores mere end 500.000 årligt besøgende patienter, som kommer ind til undersøgelse, prøvetagning, samtale osv., kan finde en parkeringsplads. For vores patienter, som er syge og ofte svækkede, skal mødet med hospitalet være så let og glidende som muligt.

Derfor har vi indført tidsbegrænsning på de parkeringspladser, der er tættest på hospitalets indgange, så vores syge og ældre patienter i højere grad kan finde plads der.

Vores personale opfordrer vi til at benytte de pladser, der er uden tidsbegrænsning, og som ligger lidt længere væk fra hospitalet – dog i en maksimumafstand af 400 meter fra en indgang til hospitalet.

Når vi i slutningen af 2024 tager vores nybyggeri i brug, åbner vi også for den udvidelse af p-kælderen, som er blevet bygget. Har får vi omkring 150 flere p-pladser. Derudover benyttes en stor del af vores eksisterende p-pladser i dag også til de håndværkere, som bygger vores hospitalsudvidelse. I løbet af foråret vil disse pladser blive frigivet.

Dette er uden tvivl en kærkommen forøgelse af parkeringskapaciteten.

For at imødekomme udfordringen for vores medarbejdere med at finde plads har vi helt ekstraordinært hen over denne vinter lejet et større antal pladser på Hotel Scandic Hvidovre, som er vores nabo (gåafstand 10 min). Her kan vores medarbejdere gratis booke en plads, så de er helt sikre på at have en p-plads, når de møder ind. Der har dog desværre ikke været den store tilslutning til dette initiativ.

Derudover opfordrer vi også vores personale, der som udgangspunkt er friske og sunde mennesker (modsat vores patienter) til både at lave samkørsel samt cykle på arbejde. Vi tilbyder dem bl.a. aflåst cykelparkering under halvtag, der er opsat cykelpumper ved hospitalet, og hver måned får vi besøg af et mobilt cykelværksted.

Så ja, det kan være udfordrende at skulle finde en parkeringsplads ved Hvidovre Hospital, men vi arbejder konstant med at optimere og udnytte den plads, vi har bedst muligt, så både vores medarbejdere, men især også vores patienter, kan finde en plads til deres bil, når de besøger hospitalet.

Kurt Stig Jensen Vicedirektør Amager og Hvidovre Hospital