PAS GODT PÅ SOSU'erne

PAS GODT PÅ SOSU'erne

- det skal lønne sig i færre sygedage, skriver BENT AARREBO PEDERSEN:

LÆSERBREV: En ny analyse fra CEPOS viser udviklingen i antal sygedage pr. SOSU m.m. i de enkelte kommuner i årene 2019–2023

HVIDOVRE KOMMUNE

SNIT

2019 17,3 16,3

2020 21,5 17,1

2021 22,0 18,4

2022 23,2 21,4

2023 21,2 19,7

En stigning i Hvidovre fra 2019 til 2023 på 3,9 dage = 22,5% i antal sygedage og som snit for alle kommuner en stigning på 3,4 dage = 20,1%. Det er både psykisk og fysisk blevet barskere at være SOSU'er.

Det er hassard ikke at tage meget alvorligt både som byråd men så sandelig også som borger i måden, man ”behandler” SOSU´er på og det både i ord, på skrift/tale og i væremåde.

Den 1/3 af kommunerne med laveste/bedste tal for 2023 lå i gennemsnit på 17,4 sygedage.

Den 1/3 med højeste/dårligste tal for 2023 lå i gennemsnit på 22,3 sygedage.

Højeste 1/3 ligger med en forskel på 4,9 dage = 28% højere end laveste 1/3 i 2023.

Hvidovre lå og ligger formentlig stadig med 21,2 dage desværre ”lunt” i højeste 1/3 på 22,3 dage og dertil 3,8 dage = 22% højere end laveste/dårligste 1/3

Det er, som det ses, også i Hvidovre, hasard ikke at tage alvorligt nok både for byråd, ledelse, ansatte og faktisk alle voksne borgere i en kommune som Hvidovre med forventet markant stigning i antallet af borgere på 70 og derover.

Der er i ord, på skrift, på ”kaffe/møde/nabo-snak” og især væremåde brug for en massiv relevant positiv indstilling til, at det skal være bedre at have en hverdag som SOSU'er i Hvidovre til gavn for de ældre og skatteprocenten.

Det er blevet barskere at være SOSU'er. Det kræver ROS , hver gang det er relevant, i stedet for sædvanlig tavshed og kun oplevet automatisk eksplosiv RIS , når det går galt I travlheden. SOSU'ere er også mennesker med familie.

Mange SOSU-familier har det nok i disse år som børnefamilier med børn, der moppes for meget i skole og fritid. Det slider på familien – koster sygedage som SOSU'er. Stop det farlige MOBBERI.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren