- Pas på klubberne – bevar dem som de er...

- Pas på klubberne – bevar dem som de er...

Personale i klubberne til Hvidovres kommunalbestyrelse

6

Hvis et budgetforslag om at ændre på strukturen for klubber i Hvidovre besluttes, er det dårligt nyt for klubberne.

Sådan lyder det fra personalet i klubberne.

– I forbindelse med budgettet for 2025 har kommune valgt at se på strukturen for klubberne med henblik på mulige besparelser. Sidste år var klubberne også i kommunens søgelys, og nu vil man så skride til at føre nogle af de nævnte – og måske endda flere – besparelser ud i livet. Det er vi både kede af og meget frustrerede over, lyder det fra Jasmia Riggelsen og Mie Overgaard Rink på vegne af personalet i klubberne.

Hvad kommer forslaget helt konkret til at betyde for klubberne?

– I 2022 var der blandt andet et forslag om, at klubberne skulle omdannes til SFO’er og derved underlægges skolernes ledelse – og budget. Forslaget blev stillet dels for at kunne spare på nogle udgifter, dels for at kunne hæve taksterne for at gå i klub. Det er naturligvis en stor fordel for kommunen, men ikke nødvendigvis for børnene og de unge. I vores øjne vil en sådan omlægning betyde en klar forringelse for vores medlemmers fritidsliv. En klub, som ikke er en del af en skole, er et helt andet og unikt tilbud til vores børn og unge, siger Jasmia Riggelsen og Mie Overgaard Rink.

De tilføjer:

– Hvis planerne bliver gennemført, så er vi blandt andet bekymrede for, at en skoleleder vil have mere fokus på skolens drift end på børnenes fritidsliv. Det kunne medføre, at klubbens pædagoger primært skulle lægge deres arbejdskraft i skole-regi, og derved bliver der færre timer til eftermiddags- og aften-aktiviteter. Sandsynligvis vil det ikke længere være muligt at tage på ture eller holde overnatninger, påpeger de to på vegne af medarbejderne.

De to peger desuden på, at klubmedarbejdernes forebyggende arbejde er i fare for at blive nedprioriteret.

– I klubben, som vi kender den nu – og har gjort det i årtier – så lægger vi blandt andet meget stor vægt på børnenes og de unges trivsel. Det samme gælder den del af vores pædagogiske arbejde, der omfatter dannelse af relationer, det forebyggende arbejde og støtten til enkelte medlemmer og til grupper. Den del af vores vigtige arbejde ser vi i høj grad være i fare for at blive nedprioriteret. En klub er så meget mere end blot opbevaring - og vi er stolte af det, slutter Jasmia Riggelsen og Mie Overgaard Rink.

 

 

red