PENGE TIL BÆREDYGTIGE STØJSKÆRME

 PENGE TIL BÆREDYGTIGE STØJSKÆRME

- flere faglærte og omsider til psykiatrien, skriver regionsrådsmedlem NICOLAI KAMPMANN

LÆSERBREV: På det seneste regionsrådsmøde bevilgede vi 600.000 kr. til et ret interessant projekt i samarbejde med DTU om at udvikle et bæredygtigt tilbud af støjskærme udviklet af overskudsjord.

Det er vigtigt, at regionen viser størst mulig støtte til at bekæmpe trafikstøj.

Jeg og Socialdemokratiet fik fundet midler i budgettet for i år til at støtte indsatsen, selv om vi som region ikke har et egentligt ansvar for vores veje.

Projektet indebærer, at Region Hovedstaden i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet skal udvikle og bygge en maskine, der kan producere og placere store komprimerede jordblokke i støjskærme og/eller at udvikle en ny type 3D printer, som kan konstruere støjskærme i komprimeret lerjord.

Der er et stort potentiale i at benytte overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder (ca. 15 mio. tons pr. år i Danmark), som erstatning for primære råstoffer som sand og grus, samt beton, glas og metal.

Vejdirektoratet skønner, at løsningerne med komprimeret lerjord potentielt kan reducere udledningen af CO2, ligesom de økonomiske omkostninger i forbindelse med byggeriet af støjskærme kan reduceres betydeligt.

Det kan i fremtiden gøre det både billigere og grønnere at opsætte støjskærme.

Investering i flere faglærte på velfærdsuddannelser

Vi ved, at der er en øget mangel på medarbejdere indenfor de faglærte velfærdsområder i hele landet, også i Region Hovedstaden.

I 2030 vil vi mangle op mod 3700 faglærte indenfor området "sundhed, omsorg og pædagogik".

I Region Hovedstaden vil vi understøtte en øget gennemførsel på erhvervsuddannelserne, og har derfor bevilget projektet ”Sømløse Overgange” 7 mio. kr.

Det er SOSU H og VUC-centre i Region Hovedstaden, der går sammen i et nybrud.

Projektet vil løbe i tre år fra 2024 til 2027. De tre temaer for samarbejdet er: 1. Brobygnings- og uddannelsesforløb fx ‘Klar til SOSU/EUD’ på VUC 2. Vejledning i overgange mellem VUC og SOSU-uddannelser 3. Screening af kursister/elever

Omsider flere penge til psykiatrien

Som en del af den netop indgåede aftale om finansloven er partierne på Christiansborg blevet enige om at dele ud af de afsatte midler til den såkaldte 10-årsplan for psykiatrien.

I 2024 handler det om 400 mio. kr. I de følgende år yderligere 2.5 mia. kr. frem til 20230.

Pengene skal gå til en række forskellige og trængende områder. Lad mig blot nævne disse

Bedre og hurtigere hjælp til børn og unge i psykiatrien. En ny behandlingspakke, som sikrer, at der hurtigt tilbydes behandlende indsatser efter visitation til og under udredning i børne- og ungdomspsykiatrien.

Tryghed for medarbejdere i psykiatrien. Bosteder kan søge om penge til indkøb af og instruktion i brugen af sikkerhedsudstyr og andre sikkerhedsforanstaltninger.

Styrket forebyggelse af selvmord. Der skal laves en national handlingsplan med anbefalinger til forebyggelse, opsporing, tidlig indsats, opfølgning efter selvmordsforsøg og patient- og pårørendeinddragelse.

En ny målsætning for mindre tvang i psykiatrien. Anvendelsen af de tvangsformer, der opleves mest indgribende og opstår i akutte situationer (bæltefiksering, fastholdelse og akut beroligende medicin med tvang) skal nedbringes med op mod 40 pct. og ikke under 25 pct. frem mod 2030.

Venlig hilsen

Nicolai Kampmann, Medlem af Region Hovedstaden (A)