Plads til alle i Hvidovre

 Plads til alle i Hvidovre

– også på vejene!, skriver TINA JENSEN:

LÆSERBREV: Det skal være fremkommeligt, at komme rundt på vejene i Hvidovre. Derfor skal både cyklister, gående og bilister prioriteres i Hvidovre! Bilister er ikke blot til gene på vejene, det er faktisk livsvigtigt, at ambulancer og brandbiler kan komme hurtigt frem, hvis ulykken er ude. Derfor er det vigtigt, at regulering af kørsel på vejene sikrer at akutte udrykninger og biler også kan komme hurtigt frem på vejene i Hvidovre.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er behov for at sikre alle trafikanter gode forhold på vejene. Sanering og regulering af trafikale forhold, skal komme alle borgere i Hvidovre til gode – ikke kun cyklisterne. Ikke mindst for at tilgode se Hvidovres ældre og handicappede, som kan være afhænge af at der er fremkommelighed på både veje, cykelstier og fortorve.

En god del af Hvidovre kommunes borgere er ældre, og måske dårligt gående. Andre er måske bundet til hjemmet og afhængig af at kunne køre rundt i egen bil eller i handicapkørsel. Ikke alle kan hoppe op på en cykel i alt slags vejr og cykle rundt i Hvidovre, hvor gerne de end ville det.

Heller ikke akutkørsel kan foregå på cykel! Udrykningskøretøjer er biler og de skal hurtigt kunne komme frem til en ildebrand, eller til en akut syg, hvis ulykken er ude. Vejbump på vejene kan hindre eller forsinke at der ydes livsvigtigt behandling i ambulancerne. Det er ikke muligt at give livsvigtig hjertemassage i en ambulance, når der er bump på vejene. Det er ofte livsreddende at få hjertemassage i ambulancen, ligesom det er livsvigtigt ved akut sygdom, at man hurtigt kommer frem til akut behandling på hospitalet.

Det er derfor ikke ældrevenligt at SF vil give 'de bløde trafikanter' - cyklisterne – første retten til færdsel på Hvidovre kommunes veje, når det samtidig forringer mulighed for akutkørsel og handicaptrafik i biler på veje og fortorve.

- Er SF villig til at betale med menneskeliv, hvis bilernes fremkommelighed besværliggøres og akutbiler ikke når frem?

Venlig hilsen

Tina Jensen

FOTO: Regulering af kørsel på vejene skal sikre at akutte udrykninger kan komme hurtigt frem på vejene i Hvidovre, skriver Tina Jensen