Planer til store udbygninger sættes nu i gang

 Planer til store udbygninger sættes nu i gang

Nu skal der udarbejdes lokalplaner for Immerkær, Svend Aagesens Alle og hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej

Der vil blive bygget ud både i den nordlige og den sydlige del af Hvidovre, hvis mandagens beslutninger i By- og Planudvalget ellers vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen.

I syd drejer det sig om grunden på hjørnet af Gl. Køge Landevej og Hvidovrevej, hvor projektudviklingsselskabet Innovator A/S har købt kommunens ejerlejligheder på ejendommen. Her har Innovator A/S i følge dagsordensmaterialet til By- og Planudvalget intentioner om at opføre en ejendom i 6-12 etager, der indeholder blandt andet ca. 193 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 78,5m2. Ydermere er der planer om dagligvareforretning, en café og en butik. Af materialet fremgår det desuden, at projektudviklingsselskabet ønsker at anvende en såkaldt lav parkeringnorm.

– Innovator ønsker, at der tages udgangspunkt i den mest lempede parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. 200 m2 etageareal til etageboligerne. Dette giver 76 parkeringspladser til boligerne og 27 parkeringspladser til butikkerne og caféen, i alt 103 parkeringspladser, fremgår det af sagsfremstillingen og dagsordenspunktet, som By- og Planudvalget godkendte.

Ungdomsboliger og familier

I Hvidovre nord behandlede selvsamme udvalg endnu en udbygningssag for området ved Immerkær 42 og Svend Aagesens Alle 10A-D. I den sag skulle udvalget tage stilling til, om de ville fastholde deres beslutning fra september 2023, hvor udvalget ikke ønskede at give tilladelse til, at den gældende kommuneplan blev ændret.

I følge sagsfremstillingen ønskede Økonomiudvalget efter By- og Planudvalgsbeslutningen i september imidlertid netop at ændre kommuneplanen – og af referatet fremgår det, at By- og Planudvalget nu også ønsker, at give de to byggeprojekter i nord lov til at bygge i f.eks. fire etager og at bebyggelsesprocenten for området hæves fra 60 til 125%.

Ifølge materialet vedhæftet udvalgsdagsordenen ønsker projektudvikleren af Immerkær 42 at bygge ca. 300 ungdomsboliger. Hvad angår planerne for Svend Aagesens Alle 10A-D har projektudvikleren planer om at bygge i alt 12.880m2 bolig og erhverv, med en fordeling på 11.592m2 til bolig.

Foto: Bebyggelsen på hjørnet af Gl. Køge Landevej og Hvidovrevej er vist med altaner mod de store veje og gårdrummet. Altanerne bidrager til at skabe variation og relief i facaderne, men det er endnu ikke afklaret, om de reelt kan etableres også mod vejene i den viste udformning på grund af støjbelastningen på facaderne.

red