Plant flere træer - ikke færre

Plant flere træer - ikke færre

Indsigelse fra borger til kommunens ansøgning om dispensation

LÆSERBREV: Med henvisning til kommunens ansøgning om dipensation om ikke at genplante træer på Svendebjergvej efter fældning af 25 træer. Der skal ikke gives dispensation!

Svendebjergvej skal forblive en grøn alle, og alle træer skal genplantes.

Der er ingen klima logik i, at nedbringe antal af træer, da det jo netop er det der er unikt og bevaringsværdigt - se jeres egen lokalplan....

Og må jeg henvise til Hvidovre Kmmunes opslag så sent som sidste år, hvor I efterlyser ideer til hvor der kan plantes flere træer

Og kommunalbestyrelsen har jo en ambitiøs klimaplan om at nedbringe C02 neutral, og så hjælper det jo ikke at fældes træer (som optager CO2) , men snarere plante flere .... og der er jo også en grund til at den danske regering har støttet med 150 mio for at undgå afskovning af regnskoven. Danmark er imod fældning.....

Og I er jo også begyndt at forskønne Hvidovrevej, hvor der også skal plantes træer ..

Så der er ingen logik I jeres ansøgning - andet end Økonomi (ikke budgetteret) - så hvis I giver jer selv dispensation, så kan man jo konkludere at penge er vigtigere end klimaet, eller at regler er til for borgerne og ikke kommunen.

Så NEJ, ingen dispensation

Plant flere træer, ikke færre ....

PS: Tror heller ikke at Kommunalbestyrelsen har brug for endnu en sag om vejtræer (ref Ege Alle)

Jesper Steenbuch

- medlem af Svendebjerg Grundejerforening