Pleje i eget hjem er godt

 Pleje i eget hjem er godt

- vi skal bare huske også at tilgodese plejehjemmene!, skriver SØREN FRIIS TREBBIEN:

LÆSERBREV: I Det Konservative Folkeparti går vi ind for pleje i egen bolig. Hvis en borger har kræfterne, lysten og muligheden for at bo i egen bolig, skal de have lov til det. Også selvom det kræver ekstra støtte i hjemmet.

Derfor glæder det os, at der nu er kommet gang i en forsøgsordning om netop dette i kommunen. En forsøgsordning, som vi har til hensigt at gå benhårdt efter at fremme i de næste budgetforhandlinger. For selvom der er en sjat tid til, at de begynder, er det en betydningsfuld sag, som vi skal have for øje.

Det er vigtigt at sige, at vi er fuldt ud opmærksomme på, at man risikerer at lægge et indirekte pres på plejehjemmene, når pleje i eget hjem også er muligt. Fordi man skal bruge sundhedspersonalets allerede pressede tid på at tage ud i hjemmene også. Men man skal også huske på, at behovet for plejehjemspladser samlet set vil reduceres, fordi flere bliver i eget hjem lidt længere.

På den anden side må vi dog formode, at den gennemsnitlige plejehjælp pr. borger på plejehjemmene vil stige, simpelthen fordi de mest selvhjulpne vælger at modtage pleje i deres eget hjem. Vi kan og skal derfor ikke lave en ”en til en”-besparelse ved at tilbyde pleje i eget hjem. For vi er nødt til fortsat at tildele nogle af de reducerede midler til kommunens plejehjem, så det er muligt at opfylde det øgede behov for hjælp på plejehjemmene. Der er derfor på ingen måde tale om en besparelsesmanøvre. Tværtimod handler det om, at vores ældre skal have mulighed for selv at vælge, hvad der er den bedste løsning for dem; at blive i hjemmet eller at flytte på plejehjem.

Ligeledes mener vi, at der skal afsættes midler til, at alle borgere på plejehjemmene kan føle sig trygge og kunne færdes frit i det omfang, de selv kan. Med andre ord skal vi drive plejehjem, hvor der kan føres en så normal dagligdag som muligt for beboere, der ønsker det og har mulighed for det, samtidig med at vi sikrer, der er ressourcer til dem, der har brug for lidt ekstra hjælp og omsorg.

Det handler derfor om retten til det frie valg. At man som ældre er med til at bestemme, om man trives bedst i eget hjem med lidt ekstra hjælp, eller om plejehjem er det rette for en. For det kan og skal kommunen ikke bestemme.

Med venlig hilsen

Søren Friis Trebbien

1. viceborgmester og medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget